Bijgewerkt: 15 april 2024

Programmabegroting 2018 van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-10-2017

De laatste begroting van deze collegeperiode van de gemeente Amstelveen bevat een ruim assortiment aan incidentele investeringen gericht op volgende generaties. Maar ook het toekomstgerichte financiële beleid 'sparen vooraf' krijgt in de nieuwe begroting meer vorm. Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'De moeilijke tijden zijn achter de rug. De financiën zijn, mede dankzij de inzet van de gemeenteraad, op orde. Deze begroting biedt een goed perspectief. Waarbij we de begroting niet volladen met schulden. We sparen vóór en investeren ín de toekomst. Zo repareren we het dak, wanneer de zon schijnt en voorkomen we, dat onze kinderen en kleinkinderen het tafelzilver, zoals de sportvelden, noodgedwongen moeten verkopen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) locoburgemeester en wethouder Financiën in het Museum Jan van der Togt tijdens de afscheidsreceptie van Linda Roos (BBA) op 29 september 2017


Investeren voor de lange termijn. In de begroting staat voor bijna 30 miljoen euro aan nieuwe voorstellen en voor ruim 1 miljoen euro structureel. Hiermee wordt binnen alle programma’s van de begroting geïnvesteerd, bijvoorbeeld een nieuwe sportvoorziening bij het Hermann Wesselink College, het digitale systeem en om rekening te houden met de toenemende (internationale) populariteit van de stad.

Sparen vooraf. De inkomensstroom die binnenkwam via nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en kantorenlocaties loopt ten einde. De gemeentelijke grenzen van Amstelveen zijn letterlijk bereikt. Daarom is vorig jaar bij de Kadernota een jaarlijks bedrag opzij gelegd om ook naar de toekomst toe het Amstelveense voorzieningenniveau betaalbaar en in stand te houden. De gemeenteraad heeft bij deze Kadernota gevraagd om een gedachtevormende notitie om richting te geven aan de verdere uitbouw van dit beleid. Deze notitie wordt in oktober aan de gemeenteraad aangeboden.

Bespreking gemeenteraad. De begroting geeft uitwerking aan de Kadernota, deze is op 19 juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college legt nu, de Programmabegroting 2018 aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de week van 16 oktober 2017 in alle commissies en op woensdag 8 november 2017 in de raadsvergadering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.