Bijgewerkt: 2 maart 2024

Provinciale weg door de Bovenkerkerpolder?

Nieuws -> Informatief

Bron: Ger Loogman
30-10-2010

Wel een provinciale weg,  maar géén golfbaan door de Bovenkerkerpolder?

Het college van B en W van gemeente Amstelveen heeft afgelopen vrijdag de raad geïnformeerd over het voornemen van de Provincie Noord Holland om dwars door en langs de Bovenkerkerpolder een verbindingsweg te maken tussen de N210 ( ter hoogte van de Zijdelweg ) en de A9 ( ter hoogte van het KPMG hoofdkantoor ).

Het gaat om een provinciale weg met 2 x 2 rijbanen. De gemeente is van mening, dat dit voornemen strijdig is met eerdere ingenomen standpunten van de Provincie. Het beste voorbeeld daartoe is de soap rond de aanleg van Golfcentrum Amsteldijk. De Provincie Noord Holland heeft een vreemde rol in het proces tegen de golfbaan in de Bovenkerkerpolder.


Grotere kaart weergeven De Bovenkerkerpolder met de Amstel

Dit plan is volkomen legaal ontwikkeld in 2008. Sinds april 2009 is men het golfcentrum reeds aan het aanleggen. Nu, ruim 1,5 jaar later met  ondertussen 33 van de 44 hectare in bewerking, wil een kleine stroming binnen de Provincie, tegen beter weten in, dit plan tegenhouden.

Toen afgelopen zomer duidelijk werd, dat de golfbaan verder werd aangelegd heeft de provincie voor het eerst in 1,5 jaar getracht er iets aan te doen. Dit heeft er in geresulteerd, dat ze de gemeente gevraagd hebben te handhaven tegen de golfbaan. Dit heeft de gemeente geweigerd. Aansluitend heeft de Provincie de rechtbank verzocht de aanleg van de golfbaan stil te leggen. Dit verzoek is afgelopen week door de rechter resoluut afgewezen.

Deze uitspraak zorgt ervoor, dat de provincie NH met betrekking tot dit dossier de plank volledig mis slaat. Dit bleek wel tijdens de rechtszitting over dit onderwerp. Al hun argumenten klopten niet en waren zeer eenvoudig  te pareren. Het mooiste voorbeeld hierin is, dat men beweerde, dat er een aanwijzing voor het gebied is als weidevogelleefgebied.

Dat terwijl de provincie zich bewust is van de betrekkelijke waarde van het weidevogelleefgebied bij de golfbaan in aanleg. Uit het verslag van de vergadering van PS van 17 december 2007 wordt deze constatering bevestigd. In de praktijk blijkt, dat er nauwelijks weidevogels in het gebied verblijven, waar de golfbaan wordt aangelegd. Tegen de stadsrand van Amstelveen staan namelijk hoge bomen waarin eksters en kraaien zich schuil houden.

Deze agressieve vogelsoorten zorgen ervoor, dat de weidevogels voornamelijk verblijven in het gebied ten zuiden van de Nesserlaan, op ca. 700 meter van de golfbaan. Voor de gemeentelijke politiek van Amstelveen en zijn inwoners is het daarom erg krom om te moeten constateren, dat de Provincie NH inzake de aanleg van een provinciale weg met 2 x 2 rijbanen door hetzelfde gebied blijkbaar een heel andere visie heeft.

Mede omdat in dit ook het gebied is  waar werkelijk de weidevogels verblijven. Daarnaast zal men voor de aanleg van deze weg ook een ecologische hoofdstructuur moeten verstoren. Over dit onderwerp zal het laatste woord nog niet gesproken zijn.

Ger LoogmanAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.