Bijgewerkt: 26 september 2021

Provincie NH: sloop van woningen in Amstelveen mogelijk

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
11-03-2009

De provincie hoopt, dat de gemeente Amstelveen slaagt in haar streven, om bij de voorgenomen verbreding en ondertunneling van de A9, de sloop van woningen te voorkomen- meldt in haar weekbericht nr. 9 de Provincie Noord-Holland.

Gelet op uitspraken over 'het verlies aan areaal wonen' in de Trajectnota/MER bestaat echter de mogelijkheid, dat tot sloop moet worden overgegaan. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van de provincie, op schriftelijke vragen van de Socialistische Partij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.