Bijgewerkt: 29 februari 2024

Provincie Noord-Holland investeert 194 miljoen euro in natuur

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
27-09-2017

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim 194 miljoen euro in 86 groene projecten en 9 subsidieregelingen voor de natuur.

Een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland waarborgen, dat is het doel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen, een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete fysieke maatregelen. Gedeputeerde Adnan Tekin: 'Noord-Hollanders vinden een groene leefomgeving erg belangrijk om van te genieten. De natuur is ook goed voor de gezondheid. Dat is wetenschappelijk aangetoond. We sporten in het park, wandelen in de duinen, varen over de Ringvaart en de plassen. Groen in Noord-Holland biedt de rust en ruimte om te ontspannen en bij te tanken. Meer groen is ook heel goed voor de biodiversiteit. De maatregelen uit dit programma zijn goed voor de mens én de natuur.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Adnan Tekin (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur, Milieu, Aarbeidsmarkt en Schiphol


Grotere variatie aan dieren en planten. De biodiversiteit staat overal in de wereld onder druk, ook in Noord-Holland. Er is een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten. Door verstedelijking en de aanleg van wegen raken natuurgebieden versnipperd. Andere bedreigingen zijn vervuiling door verkeer, industrie en landbouw en verdroging. Maar door actief maatregelen te nemen zijn bedreigde plant- en dierensoorten weer teruggekomen. Om een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland ook voor de toekomst te waarborgen blijft de provincie investeren in het Natuurnetwerk Nederland, Natura2000, natuurherstel met het Programma Aanpak Stikstof en fiets- en wandelpaden.

Meer informatie. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 is te vinden bij www.noord-holland.nl/natuur . Via een kaartviewer is daar ook te zien aan welke groene projecten en plannen de provincie in de verschillende Noord-Hollandse regio’s (mee)werkt. Bekijk een overzicht van de verschillende locaties (pdf 1 pagina).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.