Bijgewerkt: 26 september 2021

Provincie reserveert 5 miljoen voor verbetering luchtkwaliteit

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
27-06-2008

De provincie Noord-Holland heeft 5.000.000 euro gereserveerd voor verbetering van de luchtkwaliteit. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiertoe de deelverordening ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ vastgesteld. Hiermee wil de provincie de luchtkwaliteit verder verbeteren dan de wettelijk geldende normen en lokale overheden en marktpartijen stimuleren tot het nemen van maatregelen.

Het geld is gereserveerd voor de periode 2007-2011. Provinciale Staten zal nog definitief besluiten over de reservering. Zowel lokale overheden als marktpartijen kunnen twee keer per jaar subsidieaanvragen indienen. De aanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaronder economisch perspectief en reductie van vervuilende stoffen. Meer informatie omtrent het aanvragen van de subsidie is binnenkort op het digitale subsidieloket.

De deelverordening is een aanvulling op de subsidieverordening ‘lokale maatregelen luchtkwaliteit NH 2008’. Dit is, samen met andere regionale programma’s en een landelijk beleidsdeel, een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het ministerie van VROM heeft hiervoor ruim € 14.000.000,- beschikbaar gesteld. Zo hoopt het Rijk in heel Nederland een betere luchtkwaliteit te bereiken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.