Bijgewerkt: 21 september 2021

PvdA wethouder Brandes is bezorgd over uitvoering Jeugdhulp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-01-2015

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

In december 2014 heb ik u geïnformeerd over de brief die ik samen met mijn collega wethouder Gertjan van der Hoeven van Aalsmeer en namens de deelnemende gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland verstuurd heb aan de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven. In deze brief hebben wij onze bezorgdheid en ongenoegen geuit over de late aanlevering van gegevens van onze cliënten die jeugdhulp ontvangen. Pas in de tweede week van januari 2015 hebben wij deze gegevens mogen ontvangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd


Echter, de gegevens zijn niet alleen later ontvangen dan toegezegd, de kwaliteit van de aangeleverde bestanden is ook nog eens ver beneden de maat. Om u een paar voorbeelden te geven: in veel bestanden is de einddatum van de indicatie niet aangegeven; de bestanden kennen dubbelingen; sommige bestanden zijn slechts éénmalig te downloaden waardoor de geringste fout al leidt tot het verdwijnen van alle gegevens uit dat document.

Wij hebben hierover onze bezorgdheid geuit bij de staatssecretaris. Bijgaand vindt u de brief die wij hierover hebben verstuurd. Natuurlijk doen wij er alles aan een werkbare lijst te produceren met daarin vermeld de zorg die de jeugdige ontvangt. Dit vergt echter veel handmatig werk, wat tot gevolg heeft, dat wij op zijn vroegst pas eind deze week onze cliënten persoonlijk kunnen informeren.

Wij sluiten niet uit, dat wij dan nog steeds de gegevens van een aantal cliënten missen. Wij zullen hen via advertenties in de krant, en via scholen en huisartsen, vragen zich te melden bij het Amstelveenloket, zodat wij ook die cliënten, waarvan wij de gegevens niet hebben, persoonlijk kunnen informeren. In nauwe samenwerking met de zorginstellingen die in onze regio hulp en ondersteuning bieden aan jongeren, zal ik er alles aan doen om te zorgen, dat onze cliënten goed worden geïnformeerd en de hulp en ondersteuning ontvangen, waar ze recht op hebben.

Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes, wethouder JeugdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.