Bijgewerkt: 24 maart 2023

PvdA wil Irenebrug in Uithoorn behouden

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Gohdar Massom
14-03-2009

De Provinciale Statenfractie van de PvdA in Noord-Holland maakt zich zorgen over de gevolgen van mogelijke verdwijning van de Irenebrug op de gemeentegrens tussen Uithoorn en de Ronde Venen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van PvdA Statenlid Gohdar Massom aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Massom vreest dat de verwijdering van de provinciale Irenebrug, zonder het aanbieden van een redelijk alternatief, het buurtschap Amstelhoek sociaal isoleert van de Uithoornse gemeenschap.

In het kader van de realisatie van project N201+ wordt de provinciale weg ter hoogte van de Amstelhoek omgelegd. De weg gaat onder de Amstel door met een aquaduct in plaats van de huidige Irenebrug. Met de omlegging van de N201 dreigt de Irenebrug te verdwijnen

Op 24 januari 2008 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten in principe een knip aan te brengen in het huidige N201 traject. Op gemeentelijk niveau is de discussie over de herbestemming van de Irenebrug al langer gaande. Uit verschillende informatieavonden is gebleken dat voor het verwijderen van de brugverbinding nauwelijks draagvlak onder de eigenbevolking bestaat.

Veel Amstelhoekers zijn bang dat zij met de auto een lange omweg moeten maken om in Uithoorn boodschappen te kunnen doen. Massom “de Irenebrug is een goede sociale verbinding tussen de Amstelhoek en centrum Uithoorn. Veel inwoners willen de brugverbinding behouden”. Het Statenlid wil van het provinciebestuur weten of ze bereid zijn de Irenebrug te handhaven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.