Bijgewerkt: 11 augustus 2022

RIVM advies na het 126ste OMT overleg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
15-09-2021

Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na het 126ste overleg van het Outbreak Management Team (OMT) COVID-19. In deze gewijzigde versie van de adviesbrief van 13 september 2021 zijn enkele verduidelijkingen in de tekst toegepast.

Op 10 september 2021 riep het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM het Outbreak Management Team (OMT) bijeen om te adviseren over de situatie rondom de COVID-19-pandemie. Naast de vaste OMT-leden, vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM), en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI), waren er leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Vereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG, verschillende experts (intemist-infectioloog, viroloog, epidemioloog, artsen-microbioloog, een regionaal artsconsulent, ouderengeneeskundige, artsen M&G), vertegenwoordigers van referentielaboratoria en vertegenwoordigers van diverse centra van het RIVM aanwezig.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2021)

Jaap van Dissel (1957) is een infectioloog. Van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tevens is hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden met als leeropdracht Inwendige geneeskunde, in het bijzonder infectieziekten


Epidemiologische situatie. In de afgelopen 7 kalenderdagen (3 september - 9 september 2021) is het aantal meldingen van SARS-CoV-2-positieve personen redelijk stabiel gebleven (-1%) in vergelijking met de 7 dagen ervoor. In de afgelopen 7 kalenderdagen werden landelijk 102 personen per 100.000 inwoners positief getest voor SAR.S-CoV-2, vergeleken met 104 per 100.000 in de week daarvoor. Er was een variatie tussen de regio's van 64 tot 159 positief geteste personen per 100.000 inwoners.

Het patroon van het aantal meldingen naar leeftijd is verschoven naar de jongere leeftijdsgroepen. Het hoogste aantal meldingen werd in de afgelopen 7 dagen gevonden in de leeftijdsgroep 10- t/m 14-jarigen, zowel qua absoluut aantal als qua aantal per 100.000 inwoners. Het aantal positieve testen varieerde van 30-67 per 100.000 in de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar tot 137-222 per 100.000 in de leeftijdsgroepen tussen 5 en 29 jaar.

Het aantal testen, exclusief testen voorafgaand aan een reis, bij de GGD-testlocaties was in de laatste week 24% hoger ten opzichte van de 7 dagen ervoor. Het bijbehorende percentage positieve testen in de GGD-teststraten daalde naar 9,7% gemiddeld over de afgelopen 7 kalenderdagen, in vergelijking met 11,7% in de week ervoor. Het aantal positief geteste personen is een mix van personen met klachten en personen zonder klachten, al dan niet getest na een tevoren positief bevonden zelftest. Ook zijn zoals verwacht een groot aantal terugkerende reizigers en scholieren en studenten voorafgaand aan activiteiten horende bij opening van het onderwijs getest. Hoeveel zelftesten thuis uitgevoerd worden, is onbekend. Van alle personen die zich in de afgelopen week liet testen bij de GGD, liet 6% zich testen naar aanleiding van een positieve zelftest. Van alle positieve GGD-testen was 42% een bevestiging van een positieve zelftest.

Foto Amstelveen
(Bron YouTube - 2021)

Hugo de Jonge (1977) is een politicus van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Hij is sinds 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In zijn rol als minister is hij verantwoordelijk voor de overheidsaanpak tijdens de coronacrisis


Onder uitgaande reizigers voor een reiscertificaat blijft het aandeel positieve testen relatief stabiel op 0,9% bij de GGD-testlocaties en 0,6% bij de commerciële teststraten. GGD'en namen t/m 31 augustus 2021 testen voor uitgaande reizigers af, en deze voorziening is per september gestopt. Bij personen getest in het kader van testen voor toegang was het percentage positieve testen 0,2% in de afgelopen kalenderweek. Lees het volledige document: Advies na 126e OMT COVID-19 met aanpassing ( pdf 10 pagina’s). Lees ook: Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom COVID-19 en de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden (pdf 95 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.