Bijgewerkt: 1 augustus 2021

RK Parochie Amstelveen-Zuid

Nieuws -> Kerk

Bron: G. van den Berg
28-11-2011

Amstelveen-Zuid wordt één parochie en die parochie zal, na verloop van tijd, zijn onderdak vinden in de St. Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk. Dit was de mededeling die de parochianen van de twee RK kerken in Amstelveen-Zuid, de Heilige Geestkerk en de St. Urbanus van Amstelveen-Bovenkerk afgelopen weekend tijdens verschillende bijeenkomsten te horen hebben gekregen. 

De twee kerkbesturen zullen per 1 januari 2012 samengaan in een personele unie. Er komt dus één bestuur voor de huidige twee parochies. Het Bisdom Haarlem – Amsterdam is akkoord. De naam van de parochie is RK Parochie Amstelveen - Zuid.

urbanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De St. Urbanuskerk in Bovenkerk


Het advies, dat de twee kerkbesturen van de Heilige Geest en de St. Urbanus aan het regiobestuur van de gezamenlijke RK kerken in Amstelveen, Amsterdam – Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel zullen geven, is dat de parochie Amstelveen – Zuid als kerkgebouw de St. Urbanus wil gaan gebruiken. Dit kan uiteraard pas, nadat de restauratie is voltooid en het gebouw veilig. Het regiobestuur zal dit advies dan voorleggen aan het Bisdom, die het formele besluit moet nemen.

De twee kerkbesturen benadrukken, dat zorgvuldigheid in het proces tot besluitvorming steeds uitgangspunt is geweest. Alle argumenten om tot een keuze voor één van de twee gebouwen te komen hebben de revue gepasseerd. Algemeen is bekend, dat parochies meer moeten gaan samenwerken. De terugloop van het aantal gelovigen en daarmee de teruggang in inkomsten, gevoegd bij de kosten voor onderhoud en restauratie, nopen besturen er toe kerkgebouwen te sluiten.

Er is goed gekeken naar de mogelijkheden van gebruik van beide gebouwen afzonderlijk, dus de Heilige Geest en de St. Urbanus. Vervolgens is gekeken naar de kosten van restauratie en renovatie van de St. Urbanus en de Heilige Geest. Ook aan de Heilige Geest moet, na zo’n vijftig jaar, het nodige gebeuren. De kosten voor restauratie van de St. Urbanus zijn hoog, maar daar staat tegenover, dat het een rijksmonument is en er dus subsidies te verwachten zijn. Door het Rijk en de provincie zijn op dit moment zo’n vijftig procent van de benodigde kosten toegezegd.

In de komende periode zal een werkgroep de integratie begeleiden. Er zullen met alle betrokkenen gesprekken worden gevoerd zodat een goede en volledige samenwerking ontstaat.

Te denken valt aan de koren, de pastoraatsgroepen, de parochiebulletins enzovoort. Over een eventuele datum van sluiting van de Heilige Geestkerk kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Ook over een eventuele datum van heropening van de St. Urbanus, die vanwege bouwtechnische redenen tijdelijk gesloten is, kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Gezamenlijke kerkbesturen van Heilige Geestkerk en St. Urbanus Amstelveen - Bovenkerk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.