Bijgewerkt: 20 juni 2024

RTV Amstelveen is op koers

Nieuws -> Informatief

Bron: Buurtpersbureau Amstelveen
27-04-2010

'Die crossmediale aanpak werkt!'

RTV Amstelveen heeft de ambitie uit te groeien tot een toonaangevende publieke lokale omroeporganisatie: informatief, onderhoudend en van belang. Met haar mediadiensten via internet, radio en televisie wil zij een oriëntatiepunt zijn voor alle inwoners van Amstelveen die belangstelling hebben voor wat zich in hun directe omgeving afspeelt. Conchita Willems sprak bestuurder-directeur René Blankers.

Blankers Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2010)

René Blankers


De lokale omroep bestaat al een aantal jaren. Wat zijn de ervaringen?

“Toen ik een jaar geleden deze uitdaging aannam, had een klein groepje doortastende vrijwilligers de zaak draaiende gehouden in afwachting van betere tijden. Dat was heel moedig van ze en achteraf ook heel belangrijk. Er was veel onduidelijk, er was veel niet. Maar we konden vanaf dat moment weer gaan bouwen aan een goede lokale omroeporganisatie.

Inmiddels hebben we het gezamenlijk binnen dat jaar voor elkaar gekregen een serieuze vrijwilligersorganisatie te worden die afspraken nakomt en die duidelijke plannen heeft voor een gevarieerd media-aanbod, afgestemd op de mediawet. In dat afgelopen jaar werd de programmering van de radio aangepast en de TekstTV toegankelijker gemaakt. Ook werd een nieuwe website ontwikkeld. En binnenkort wordt gestart met televisie.

Daarmee ontstaat een crossmediaal informatieplatform voor Amstelveen. Die crossmediale aanpak werkt! We buigen ons nu over de finishing touch. Organisatorisch is al veel tot stand gekomen, wat zich laat aflezen aan de hogere constante kwaliteit die door de vrijwilligers op alle werkterreinen wordt geleverd.

Mijn medebestuursleden, voorzitter Wim Jansen en penningmeester Gerard Lohuis, enkele vrijwilligers en ik besteden nog steeds veel tijd aan het bouwen van een evenwichtige vrijwilligersorganisatie om een terugval naar de situatie van voorgaande jaren te voorkomen. We willen nog alleen maar vooruit, doelgericht een plan trekken en ontwikkelen vanuit het nu. En nu al staat RTV Amstelveen er organisatorisch en financieel weer fris en gezond voor!”

In het verleden kwam RTV Amstelveen nogal eens in het nieuws vanwege hoge kosten. Hoe is dat nu?

“Er is inderdaad aardig wat gemeentelijke subsidie naar de lokale omroep gegaan in de periode tot en met 2008, waar - om het netjes te zeggen -  weinig duurzaams uit is gekomen. Dat is spijtig. Begrijpelijkerwijze is de gemeente nu terughoudender geworden ten aanzien van het verstrekken van subsidie, terwijl ironisch genoeg RTV Amstelveen op dit moment juist beter gestructureerd raakt.

In feite krijgt de omroep helemaal geen subsidie meer uit de gemeentekas, maar ontvangt zij jaarlijks  € 53.000, = (€ 1,30 per wooneenheid) van de rijksoverheid op basis van de wettelijke bekostigingsplicht.  Dat geld komt uit Den Haag en dient te worden doorgegeven aan die lokale omroep die door een gemeente representatief is verklaard. Dat kan er per gemeente maar één zijn en hier is dat dus RTV Amstelveen. Wel is uit het verleden nog een toezegging van de gemeente van kracht, waarmee het aanschaffen van productie- en zendapparatuur voor radio en televisie wordt mogelijk gemaakt.”

Hoe werkt RTV Amstelveen als vrijwilligersorganisatie?

“Naast de drie vrijwillige bestuurders is er een PBO, een Programma Beleidbepalend Orgaan. Dit is een representatieve afspiegeling van de lokale samenleving. De vrijwillige leden van dit orgaan beoordelen of het programma-aanbod conform de wet is en recht doet aan de diversiteit van Amstelveen. Het is een onafhankelijk orgaan, dat toezicht houdt, adviseert en tegelijkertijd het media-aanbodbeleid vaststelt.

De leden zijn prominente personen uit het Amstelveense, die hun sporen in verleden en heden ruimschoots hebben verdiend in branches zoals bedrijfsleven, sport, welzijn, onderwijs, media en cultuur. Verder bestaat RTV Amstelveen vooral uit een groep van zo’n veertig vrijwilligers (programmamakers, technici, redactieleden, ICT-ers, Officemanagement etc.). Hiervan fungeert een beperkt aantal vrijwilligers als een staf, die de lopende zaken borgt.

Op de lange duur zie ik RTV Amstelveen uitgroeien tot een semiprofessionele omroeporganisatie met een vaste staf die vakkundig vrijwilligers inbedt en de kwaliteit bewaakt. Een vaste kern, die wordt aangestuurd op grond van de bestuurlijke visie, en die vervolgens de vrijwilligers stimuleert tot het maken van mooie programma’s. Deze eenvoudige basisstructuur moet gewoon goed zijn. Daar is aardig wat tijd in gaan zitten, maar we zijn nu goed op weg.”

Kunt u uitzenden wat u maar wilt?

“De mediawet regelt alle verkeer voor publieke omroepen en ook de lokale omroep valt onder die wet. Kortweg moet 50% bestaan uit zogenaamde ICE-programma’s. ICE staat voor Informatie, Cultuur en Educatie. De andere 50% kan vrij worden ingevuld. RTV Amstelveen voldoet ruimschoots aan deze eis. Zo worden sinds 1 juli 2009 de radioprogramma’s van RTV Amstelveen zoveel mogelijk op vaste tijden uitgezonden en herhaald om hun weg naar vaste groepen luisteraars te vinden.

Het aanbod van de radiomakers bestaat uit de al genoemde mix van informatieve, culturele en educatieve radioprogramma’s. Kids FM voor de jeugd, Leef! Tijd genoeg voor senioren, Rotonde met actueel nieuws, Eén Amstelveen met verrassende thema’s, Blikvanger met spraakmakende Amstelveners, Hello! Japan voor de Japanse gemeenschap, Politiek a/d Poel (super gedaan rondom de verkiezingen) en zo zijn er nog wat meer. Verder worden in vrijwel alle genres eigen muziekprogramma’s uitgezonden, bijvoorbeeld Jazzcorner, In the mood, En Daarmee BASta! voor jongeren.

TekstTV koerst qua vorm en inhoud goed en de switch naar de televisie vindt op dit moment plaats. De website is nagenoeg op orde en ondersteunt radio- en binnenkort tv-programma’s. Binnen afzienbare tijd zal er ook een functionaliteit komen, waarmee de bezoeker een programma op eigen tijd kan opvragen: audio- of video- on-demand. Dan kunnen niet alleen fans uit Amstelveen, maar ook buiten de gemeentegrenzen via de website hun favoriete programma beluisteren of bekijken.”

De website ziet er goed uit met nieuws en informatie uit Amstelveen, maar ook met nieuws van andere op Amstelveen georiënteerde media. Is een samenwerking met andere Amstelveense nieuwssites, bijvoorbeeld op het gebied van redactie een optie?

“Er is een heel groot media-aanbod in Amstelveen. Er zijn drie lokale weekbladen, een aantal blogs en een aantal nieuwssites. Daarom wil RTV Amstelveen geen specifieke nieuwswebsite zijn. Alleen nieuws dat door RTV Amstelveen is verrijkt met audio of video wordt op onze website opgenomen. Dan ook voegt RTV Amstelveen wat toe aan de bestaande nieuwsmedia. Vanuit deze visie valt samenwerking zeker goed te realiseren.

Zoals bijvoorbeeld met Amstelveenweb.com, waarmee we vormen van redactionele samenwerking bespreken. Deze populaire website wordt al vanaf 2001 druk bezocht vanwege het aanbod van inspirerend Amstelveens nieuws op vele terreinen. Maar je kunt pas samenwerken als je zelf iets te bieden hebt. Je eigen zaken op orde hebt. RTV Amstelveen is nu in staat om met andere partijen samen te werken op basis van gelijkwaardigheid.

En dat willen we in principe met een ieder die binnen een integer partnerschap wat kan toevoegen aan de ontwikkeling van een crossmediaal informatieplatform voor Amstelveen. Of dat nu media-instellingen zijn of andere partijen, zoals gemeentelijke instellingen, bedrijven, of organisaties in zorg, cultuur en sport.”

Wanneer start de televisie? Met wat voor programma’s?

“In de tweede helft van mei denken we te kunnen starten. We willen beginnen met een programma van een half uur tot drie kwartier te produceren met het nieuwsoverzicht van de week, een politiek programma van 5 tot 10 minuten en een magazine gericht op bijzondere evenementen en belangrijke culturele en sportieve gebeurtenissen.

Alles over Amstelveen in een eenvoudig format waarbij achtergronden worden gegeven bij de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week en die van de komende worden toegelicht. Er hebben zich al veel nieuwe vrijwilligers gemeld die hieraan willen meewerken. Jonge mensen met leuke ideeën voor nog veel meer tv-programma’s. Maar daar beginnen we pas aan als het reguliere weekprogramma staat als een huis. Zodra dat het geval is, willen we uitbouwen naar twee uur unieke Amstelveense televisie per week. De ambitie is dat voor het einde van 2010 voor elkaar te hebben.”

Hoe denkt u over de mogelijkheid van een gezamenlijk project met Buurtpersbureau: het Cameraproject ‘Ik en Mijn Buurt’, waarbij bewoners een week lang gebeurtenissen in hun buurt of straat vastleggen?

“De communicatie van de wijkcentra kan bijzonder gebaat zijn bij een televisieprogramma, waarin elke week een van de dertien wijk-, tiener- en jongerencentra in the spotlights komt te staan met een Kijk op de Wijk. Dan kan elk centrum vier keer per jaar aan bod komen. Samenwerking met Buurtpersbureau en deze Cardanus-centra kan op die manier heel productief en efficiënt zijn.

De wijkcommunicatie zal met zo’n project op een eigentijdse wijze gestalte kunnen krijgen. Uit eerdere gemeentelijke enquêtes komt naar voren dat bewoners het nieuws uit hun eigen wijk heel belangrijk vinden en dat graag via televisie zouden willen ontvangen. Aan de vervulling van die wens zou ook RTV Amstelveen graag meewerken.”

Conchita Willems, Buurtpersbureau Amstelveen

Wie is René Blankers?

René Blankers (57 jaar) heeft op 27 maart 2009 als bestuurder-directeur de dagelijkse leiding van de lokale omroep RTV Amstelveen op zich genomen. Kort daarvoor was hij als secretaris toegetreden tot het bestuur van de Stichting RTV Amstelveen.


Na zijn doctoraal Nederlands (met specialisatie historische letterkunde) was Blankers ruim twintig jaar actief als uitgever, directeur en ondernemer in professionele informatie en publieksmedia. Na dit actieve bestaan kozen zijn vrouw en hij ervoor om zich zinvol bezig te houden met vrijwilligersactiviteiten, waarin hun ervaring en deskundigheid konden worden benut. Vanaf 1989 wonen zij in Amstelveen. Zij hebben twee kinderen die al uit huis zijn en samen maken ze regelmatig korte reizen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.