Bijgewerkt: 23 maart 2023

RTV Amstelveen zit financieel in zwaar weer

Nieuws -> Informatief

Bron: RTV Amstelveen
04-07-2015

Namens bestuur en hoofdredactie van RTVA heeft Dirk Landsaat, secretaris/officemanagement van RTV Amstelveen heeft dit bericht naar onze redactie heeft gestuurd:

De lokale omroep RTV Amstelveen zet de programmering van de TV programma’s op ‘lichtgrijs minimumniveau’. RTV Amstelveen zit al enige tijd financieel in zwaar weer. Vanaf 2013 worden de exploitatieresultaten en inmiddels ook de balanspositie in het rood geschreven. De maatregelen die het bestuur medio 2014 heeft moeten nemen in onder meer de personele sfeer hebben wel geholpen het verlies te beperken, maar helaas niet voldoende. Ook de inspanningen op commercieel gebied die ten opzichte van een jaar eerder zo’n 47% hogere opbrengsten resulteerden konden het tij niet keren.

Bestuur en Hoofdredactie: “Om een integraal actueel en aan de informatiebehoeften beantwoordend pakket aan tv-, radio- en internetinformatie te bieden zijn onze middelen uit subsidie en eigen inkomsten ten enenmale onvoldoende. Hoe ‘slim’ we ook proberen te werken.” “Dat deze financiële perikelen tot nu toe nog niet tot een verschraling van ons programmapakket hebben geleid is geheel te danken aan de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers en stagiaires; en aan de zeer bescheiden eisen van een enkele professional.

Zo wordt er tijdens het seizoen -voor vrijwel hetzelfde structurele subsidiebedrag als vroeger- dagelijks een Amstelveens Journaal geproduceerd (5 x zo vaak, iedere week), hebben wij meerdere live uitzendingen via radio en tv geproduceerd (o.m. Serious Kerst, Koningsdag, Jazz in het Dorp, de vergaderingen van de gemeenteraad); en worden er met regelmaat specials geproduceerd (zoals de Kampioenenhuldiging 2014, Staat van de Raad, Moment voor een Monument, etc.).”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De ingang van de RTV Amstelveen studio in Orion 19-B in Amstelveen


“Recent is onze website rtva.nl nog geheel vernieuwd door een professionele vrijwilliger louter op basis van: ‘liefdewerk oud papier’. Maar zo’n voortdurende toestand van Schraalhans Keukenmeester heeft zijn grenzen en die zijn inmiddels al ver overschreden. En dat terwijl wij meer willen en ook moeten, zoals wij in onze notitie ‘RTVAmstelveen op weg naar RTVAmstelland in 2017’ hebben beschreven.”

“Maar om met name organisatorisch door te groeien naar een Streekomroep (bijvoorbeeld RTV Amstelland in 2017) die aan de nieuwe eisen van de Mediawet voldoet, hebben wij de komende twee jaar meer financiële ruimte nodig om een stabiele semiprofessionele omroep op te bouwen. Uit de markt is die ruimte vooralsnog substantieel niet te halen (maar op dat vlak blijven we natuurlijk wel heel actief). Verdere bezuinigingen doorvoeren betekent het paard voorgoed achter de wagen spannen.”

Onze slotsom

“Zonder extra steun van de gemeente is ‘een integraal RTVA’ gedoemd van de zender te verdwijnen. Immers, een omroep zonder tv in het pakket komt eenvoudigweg niet meer in aanmerking voor steun van overheidswege volgens de criteria van de nieuwe Mediawet. U kunt uw eigen Amstelveense omroep RTVA o.a. steunen door Vriend van RTVA (tientjeslid) te worden en een mail te sturen naar bestuur@rtvamstelveen.nl , of (minimaal) € 10,- over te maken op bankrekening NL96 ABNA 0498 4523 44  t.n.v. Stichting RTV Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.