Bijgewerkt: 18 mei 2024

RVO wil kortere lijnen tussen politiek, beleid en uitvoering

Nieuws ->

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
19-10-2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleit voor kortere lijnen tussen de uitvoering, de politiek en beleid. Dit staat in de op 19 oktober 2022 aan de Tweede Kamer gepresenteerde Met minder complexiteit naar meer impact 'Stand van RVO' (pdf 14 pagina’s).

RVO voert ruim 800 programma’s en regelingen uit voor ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Hiermee is een bedrag van ruim € 15 miljard gemoeid. Deze regelingen en programma’s zijn bedoeld om ondernemers te stimuleren om bij te dragen aan de grotere maatschappelijke opgaven, waar Nederland voor staat. RVO geeft aan dat het landschap van regelingen, programma’s en subsidies vanuit het perspectief van de ondernemer te complex is geworden. Ook conflicteren en concurreren de afzonderlijke instrumenten met elkaar. Hierdoor is de beoogde maatschappelijke impact van deze regelingen niet optimaal. Betere samenwerking tussen de ministeries, de politiek en de uitvoering moet ervoor zorgen dat de impact van deze regelingen op de maatschappelijke opgaven groter wordt en dat ondernemers meer en makkelijker gebruik maken van de stimuleringsmaatregelen.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 2022)

De indiener van het RVO rapport was mevrouw Micky Adriaansens (VVD) minister van Economische Zaken en Klimaat

Bij RVO komen de ambities op de meeste maatschappelijke opdrachten samen omdat  deze opdrachten worden ondersteund door stimuleringsmaatregelen. Door het contact met ondernemers, heeft RVO veel  kennis van het effect van deze regelingen op ondernemers. In De Stand van RVO vraagt RVO de politiek en de ministeries om haar kennis en expertise in te zetten in het politieke besluitvormingsproces. 'Daarom pleit ik voor kortere lijnen tussen politiek, de ministeries en de uitvoering. Zo kunnen we gezamenlijk nagaan wat haalbaar en realistisch is en hoe de meeste maatschappelijke impact wordt gerealiseerd' - aldus Abdeluheb Choho, algemeen directeur van RVO.

Een bijkomend voordeel van de kortere lijnen is dat de politiek vroegtijdig op de hoogte is van de haalbaarheid en impact van de uitvoering van de ambities. Op deze wijze kan de politiek ook de juiste verwachtingen naar de samenleving uitstralen. 'Zo versterken we elkaar en de samenleving'- zegt Choho.

Foto Amstelveen
(Bron RVO - 2021)

Abdeluheb Choho (1970) is algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van 1 februari 2019 tot 1 maart 2021 was hij bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Van 2014 tot 2018 was hij D66 wethouder Duurzaamheid, Openbare ruimte en groen, Dienstverlening, Bestuurlijk stelsel en ICT van Amsterdam

Complex. Ondernemers ervaren een grote complexiteit in het instrumentarium dat de overheid aanbiedt om maatschappelijke opgaven te stimuleren. Door deze complexiteit haken er ondernemers af. Bijna altijd moeten er extra kosten worden gemaakt aan adviseurs. Vaak ook beginnen ondernemers niet eens meer aan de zoektocht. Dit is jammer. Zo wordt de gewenste impact niet optimaal gerealiseerd.

Concurrerend. Meer regelingen, leidt niet automatisch tot meer investeringen en meer impact. Elke regeling vraagt een investering in tijd en een investering vanuit het eigen – of het geleende – budget van de ondernemer. Geld dat de ondernemer maar één keer kan uitgeven. Het grote aanbod aan regelingen zorgt er dus voor dat de ondernemer moet kiezen. Zo kunnen regelingen met elkaar concurreren. Een ondernemer zal daarbij altijd kiezen voor een regeling waarbij de terugverdientijd van de eigen investering het kortst is. Dat is niet automatisch de regeling met de grootste maatschappelijke impact.

Conflicterend. Het komt ook voor dat een regeling een stimulerend effect heeft op de ene maatschappelijke opgave, maar juist weer conflicteert met een andere opgave. Zo doet de ene regeling het effect van een andere regeling teniet. Het komt ook voor dat een project op een maatschappelijke opgave heel productief is, maar wel botst met bijvoorbeeld lokale regelgeving. 'Dat is jammer en moeten we gezamenlijk zo veel mogelijk voorkomen, dat kan door al vroeg met de politiek, de ministeries en de uitvoering kennis te delen en  samen te werken' - aldus Abdeluheb.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.