Bijgewerkt: 7 december 2022

Raad van State inzake Stichting Islamitisch Onderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-07-2021

Op 12 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Amstelveen een verzoek afgewezen van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO) om een basisschool op Islamitische grondslag op te nemen in het plan van scholen 2020-2022.

Na administratief beroep van de stichting bij het Ministerie van Onderwijs, is de stichting door het ministerie in het gelijk gesteld. Daarop heeft het College B en W van Amstelveen namens de gemeenteraad een beroep aangespannen bij de Raad van State tegen deze beslissing van de minister. De zaak is uiteindelijk door de Raad van State op zitting van 17 juni 2021 behandeld. Op 14 juli 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan: de stichting is in het gelijk gesteld en het ingestelde beroep van uw raad is ongegrond verklaard. De uitspraak is als bijlage (pdf 11 pagina’s) bij deze brief gevoegd.



Het College B en W van Amstelveen betreurt deze uitspraak. Ze blijven erbij dat onvoldoende is aangetoond dat deze school levensvatbaar is. Ze denken dat een rechtstreekse belangstellingsmeting meer recht zou doen aan de Amstelveens situatie. Omdat er geen beroep meer mogelijk is, berusten ze in het oordeel van de rechter. Het college zal de komende periode met SIO samenwerken om het verdere proces in goede banen te leiden. Naar verwachting volgt in november 2021 besluitvorming in uw raad over het plan van scholen en het benodigde krediet om in de huisvesting te kunnen voorzien. Vijf jaar na de ingang van de bekostiging dient stichting SIO de stichtingsnorm van 290 leerlingen te halen.

Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net zoals bijvoorbeeld rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs. De leerlingen op een islamitische school volgen in principe hetzelfde onderwijs als leerlingen op andere scholen, maar in het onderwijs wordt in meerdere of mindere mate expliciet aangesloten bij de geloofsovertuiging van hun ouders. De islamitische scholen laten zich - in de woorden van de koepelorganisatie ISBO - leiden door de heilige bronnen van de islam: de Koran en Soenna. Volgens Wikipedia volgden 15.078 kinderen in 2018 islamitisch basisonderwijs in Nederland.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.