Bijgewerkt: 18 mei 2024

Raad van State verklaart beroepsschriften tegen Amstelveenlijn ongegrond

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenlijn/Raad van State
17-11-2016

De Raad van State heeft op 9 november 2016 haar uitspraak gedaan over de 3 ingediende beroepsschriften voor de Amstelveenlijn. Deze beroepsschriften waren ingediend tegen het bestemmingsplan van de drie ongelijkvloerse kruispunten, tegen het bestemmingsplan van het opstelterrein en tegen het besluit tot hogere grenswaarde voor geluid van het opstelterrein. De Raad van State heeft de ingediende beroepen ongegrond verklaard. Dat de uitspraak nu al bekend is, is bijzonder snel te noemen aangezien de zitting op 21 oktober 2016 was.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Sneltramhalte Westwijk is het eind en beginpunt van de Amsterdamse sneltramlijn 51 in Amstelveen. De halte is in september 2004 opgeleverd. De foto is op 29 oktober 2016 gemaakt. Rechts op de foto in de achtergrond staat het gebouw van het Medisch Centrum Duizendblad


Raad van State: 'De Stadsregio Amsterdam en Amstelveen willen de huidige Amstelveenlijn vervangen door een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Amstelveen twee bestemmingsplannen gemaakt. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om drie ongelijkvloerse kruispunten aan te leggen. [appellant] en anderen richten zich tegen het plandeel ter plaatse van het kruispunt van de Beneluxbaan met de Sportlaan. Op dit moment is ter plaatse een kruising met stoplichten aanwezig.

In dit plan wordt een kruispunt mogelijk gemaakt, waar een trambaan en een weg met twee rijstroken per richting voor doorgaand verkeer op ongeveer 3 meter onder het huidige maaiveld kunnen worden aangelegd. Een ovale rotonde met één rijstrook per richting en de fietspaden komen op ongeveer 3 meter boven het huidige maaiveld te liggen. De tramhalte komt onder de ovale rotonde te liggen. Ten behoeve van de fietspaden is een ruim plandeel bestemd om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Naast dit bestemmingsplan is een bestemmingsplan gemaakt voor het opstelterrein in de Legmeerpolder van Amstelveen.'

'De uitspraak van de Raad van State houdt in, dat deze bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden. En dat daarmee de planologische kaders gecreëerd zijn om de ongelijkvloerse kruispunten en het opstelterrein daadwerkelijk te realiseren' – meldt Amstelveenlijn.nl Lees verder de volledige uitspraak van de Raad van State: Uitspraak 201605701/1/R6

De vernieuwde Amstelveenlijn gaat rijden tussen Westwijk en Amsterdam Zuid. Hij rijdt dus niet meer door naar station Amsterdam Centraal. Op station Zuid kunt u straks snel en gemakkelijk overstappen op aansluitend openbaar vervoer. Bij de vernieuwing van de Amstelveenlijn hebben we het eigenlijk over drie lijnen:

-De nieuwe Amstelveenlijn, tussen Westwijk en Amsterdam Zuid

-Tramlijn 5, op het huidige tracé tussen Binnenhof en Amsterdam Centraal

-En de bestaande metro tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Amstel

U krijgt dus een aantal lijnen die logisch op elkaar aansluiten. Station Amsterdam Zuid wordt straks uw spin in dit web. Vanuit Amstelveen, waar u geen treinstation heeft, krijgt u een betere en logischere aansluiting op het Amsterdamse openbaar-vervoernetwerk. Ook kunt u langs de Amstelveenlijn op verschillende haltes (Oranjebaan, Ouderkerkerlaan, Sacharovlaan en Poortwachter) overstappen op ander openbaar vervoer, zoals de bussen van R (Regio)-net.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.