Bijgewerkt: 18 september 2021

Raad van Toezicht van Sportbedrijf Amstelveen heeft twee nieuwe leden

Nieuws -> Informatief

Bron: Sportbedrijf Amstelveen
27-01-2015

Het Sportbedrijf Amstelveen (stichting) is verheugd, dat Renate Sijm en Henriëtte Kievit de Raad van Toezicht komen versterken. Beide nieuwe leden beschikken over specifieke deskundigheid en netwerken om het Sportbedrijf in haar ambitie te ondersteunen. Zij zijn woonachtig in Amstelveen.

Op dinsdag 20 januari 2015 zijn beide dames door B en W van de gemeente Amstelveen formeel benoemd. Samen met John de Die (voorzitter) en Jos Holla vormen zij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft onder ander als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting.

Foto Amstelveen
(Bron Sportbedrijf Amstelveen - 2015)

Renate Sijm


Renate Sijm: “Wat een prachtige kans om voor Amstelveen bij te dragen aan het in beweging krijgen en houden van jong en oud. Sport en gezondheid is een passie. Sport is belangrijk voor de totale ontwikkeling van iedereen ongeacht leeftijd.” Renate heeft 24 jaar ervaring in het adviseren over organisatie-effectiviteit en strategierealisatie in zowel de private als publieke sector. Als HR en Organisatieadviseur kan zij, naast organisatie specifieke zaken een aanzienlijke meerwaarde toevoegen aan de brede HRM kant zoals samenwerkingstrajecten en talentontwikkeling. Daarnaast kent zij door haar 10- jarige ervaring in gemeentelijke organisaties de bijbehorende besluitvorming in politiek-bestuurlijke context. Renate is een verbindende persoonlijkheid met een passie voor yoga.

Foto Amstelveen
(Bron Sportbedrijf Amstelveen - 2015)

Henriëtte Kievit


Henriëtte Kievit: “Ik verheug me erop een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de inspirerende sportmogelijkheden die Amstelveen te bieden heeft. In een snel veranderende samenleving heeft sport een belangrijke verbindende rol. Ik zet graag  mijn kennis en ervaring in om de sport in Amstelveen verder te helpen in haar ambitie”. Henriette komt uit de sportkant. Zij is verbonden aan het NOC*NSF en is daar verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de sport in brede zin, op zowel lokaal als (inter)nationaal niveau. Ook op communicatief gebied en aan de organisatorische/projectkant heeft zij haar sporen verdiend.

Met de bovenstaande kwaliteiten van de nieuwe leden heeft het Sportbedrijf wederom een Raad van Toezicht die met expertise vanuit diverse perspectieven nauw betrokken zal zijn bij de beleidslijnen van de directie. De Stichting Sportbedrijf Amstelveen, http://sportbedrijfamstelveen.nl  (‘SSA’), beheert en exploiteert met ca. 100 medewerkers de gemeentelijke sportaccommodaties. Tevens voert het Sportbedrijf namens de gemeente het sportbeleid in Amstelveen uit op het terrein van gezond bewegen, sportstimulering, verenigingsondersteuning, ondersteuning van talentontwikkeling en evenementen. Daarmee geeft zij invulling aan het in 2013 door de Gemeenteraad vastgestelde Sportbeleid 2013-2020 welke, in lijn met de missie van SSA, is getiteld: “Amstelveen Beweegt Gezond!”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.