Bijgewerkt: 15 juni 2024

Raadgevend referendum ook in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-04-2016

Het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne is op 6 april 2016. De vraag bij het referendum is: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne? 

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het verloop van het Oekraïne-referendum. Informatie over de inhoud van het samenwerkingsverdrag (ook wel associatieakkoord, of samenwerkingsakkoord genoemd) leest u op de andere pagina's in dit dossier.

Het samenwerkingsakkoord zorgt voor makkelijkere handel voor Nederlandse bedrijven met Oekraïne. Het draagt ook bij aan meer stabiliteit en democratie in Oekraïne. Het akkoord gaat niet over toetreding van Oekraïne tot de EU.

Goedkeuring van het akkoord. Het samenwerkingsakkoord met Oekraïne gaat pas in als alle EU-landen het akkoord officieel goedkeuren (ratificeren). De andere EU-landen hebben dit al gedaan. Maar de Nederlandse regering niet door het referendum op 6 april.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

In de particuliere Basisschool Florencius aan de De Savornin Lohmanlaan 2 in de wijk Elsrijk in Amstelveen was ook een stembureau ingericht, waar bewoners konden tegen, of voor Ukra?ne stemmen op 6 april 2016


In Nederland hebben de Tweede en Eerste Kamer wel al voor goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gestemd. Pas na het referendum neemt de regering een beslissing over hoe de uitslag opgevolgd moet worden. En zal daar ook met het parlement over spreken.

Stemmen voor het Oekraïne-referendum. Op 6 april 2016 kunt u voor of tegen de wet tot goedkeuring van het akkoord met Oekraïne stemmen. Alle praktische informatie over stemmen voor het raadgevend referendum vindt u op Verkiezingen2016.nl. Het referendum is een verzoek uit de samenleving. Het kabinet vindt het belangrijk dat het debat hierover ook in de samenleving wordt gevoerd. Het kabinet zal geen extra geld uittrekken voor een dure campagne.

Geldigheid van uitslag referendum. Nederland zal na het raadgevende referendumover de samenwerking met Oekraïne de Wet raadgevend referendum volgen. Dat betekent dat de uitslag van het referendum alleen geldig is als de opkomst boven de 30% van het totale aantal kiesgerechtigden is.

Als de uitslag geldig is, zijn er 2 mogelijkheden:

-Een meerderheid van de kiezers is voor. Dan kan de regering de wet waarover is gestemd invoeren;

-Een meerderheid van de kiezers is tegen. Dan heeft de regering 2 mogelijkheden in de Wet raadgevend referendum:

-het parlement voorstellen om de wet waarover is gestemd in te trekken;

-het parlement voorstellen om de uitslag van het referendum niet te volgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Niet iedereen stemde voor


Als Nederland besluit de samenwerkingsovereenkomst niet goed te keuren, kan het akkoord niet ingaan. De EU en de EU-lidstaten zullen dan met Oekraïne bespreken hoe de samenwerking in de toekomst wordt. Meer informatie over de procedure bij het raadgevend referendum vindt u op de website van de Kiesraad.

Voorlopige toepassing akkoord. De andere EU-lidstaten, het Europese Parlement en Oekraïne hebben het akkoord al goedgekeurd. Sommige delen van het samenwerkingsakkoord worden sinds 1 november 2014 en 1 januari 2016 voorlopig toegepast. Dit zijn de onderdelen waarvan de Europese Commissie en de EU-landen hebben bepaald dat ze onder de EU-bevoegdheid vallen. Het zijn vooral de handelsdelen.

Deze voorlopige toepassing is belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het kan daardoor makkelijker zaken doen met Oekraïne. Een voorlopige toepassing is gebruikelijk bij dit soort overeenkomsten. Belangrijke delen van het associatieakkoord vallen niet onder de voorlopige toepassing en gaan dus niet in zonder de toestemming van Nederland.

Zoals: buitenlands veiligheidsbeleid; het internationaal strafhof, regionale stabiliteit, conflictbeheersing; non-proliferatie, inclusief wapenhandel, terrorismebestrijding; bescherming van persoonsgegevens, migratie, asiel en grensbeheer, behandeling en mobiliteit van werknemers; belastingen, beheer van overheidsfinanciën, begrotingsbeleid, interne controle en audit. Als de Nederlandse regering besluit het hele associatieakkoord niet goed te keuren, moet er ook naar de toekomst van de voorlopige toepassing gekeken worden.


Update 7 april 2016

Verkiezingsuitslagen referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne in Amstelveen:

Voor het verdrag stemden 9.599 (42,7% |) bewoners en tegen 12.670 (56,4%). Er waren 59.599 stemgerechtigden en 194 blanco stemmen, ongeldige stemmen 305. Aantal uitgebrachte stemmen waren 22.768 personen en dat betekent, dat de opkomst is 38,2% geweest. De cijfers van Nederland zijn vergelijkbaar met de Amstelveense: voor 38,1%, tegen 61,1% en blanco stemmen waren 0,8% van de totale stemmen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.