Bijgewerkt: 22 september 2021

Raadsleden Amstelveen krijgen thin clients

Nieuws -> Gemeente

Bron: LAN Magazine / Wikipedia
21-02-2006

De Gemeente Amstelveen heeft ICT-securitydienstverlener Motiv de opdracht verstrekt voor de realisatie van telewerkplekken voor de nieuwe - nog te kiezen - gemeenteraadsleden.

Server front
(Int collectie - 2006)

Voorkant van een server rack


Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, die op 7 maart wordt gekozen, kunnen alle veertig raadsleden per direct gebruikmaken van hun telewerkplek. De raadsleden beschikken vanaf dat moment thuis over alle noodzakelijke ICT-faciliteiten, inclusief een persoonlijk e-mailadres behorend bij de Gemeente Amstelveen. Verrassend in het ontwerp is de keuze voor een thin client.

Motiv stelde een compact pakket samen van een thin client, een persoonlijk RSA-authenticatietoken en een internetverbinding met cryptografie op basis van SSL. Raadsleden kunnen via het internet op een beveiligde wijze aanloggen op de portalsite voor gemeenteraadsleden. Zij identificeren zich met hun gebruikersnaam en een wachtwoord plus cijfercode van de RSA-token.

Via het raadsledenportaal hebben ze vervolgens directe toegang tot het intranet, het internet, Microsoft Outlook voor e-mail, het raadsinformatiesysteem en standaardkantoorsoftware (waaronder Microsoft Office). De thin client beschikt alleen over een browser en is zo ingesteld, dat deze alleen verbinding kan maken met het portaal van de Gemeente Amstelveen.

Kenmerkend voor de telewerkplekken van de raadsleden is de extra beveiliging. Door thin clients toe te passen in combinatie met RSA-tokens, zijn de vertrouwelijkheid en integriteit van gemeentelijke informatie gegarandeerd. Alle informatie wordt centraal opgeslagen en beheerd, en kan niet via USB-sticks of andere informatiedragers in verkeerde handen komen. Met deze aanpak voldoet de gemeente aan de technische richtlijnen volgend uit het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR).


Wat is een client?

Bij het client-servermodel stelt de client de computer of het programma op de computer voor dat het initiatief neemt tot communicatie met een server. Het doel van de communicatie kan zijn:  • gegevens opvragen

  • gegevens opslaan of overdragen

  • een toestandsverandering in de uitvoering van een protocol bewerkstelligen

  • een aktie op de server bewerkstelligen


Doorgaans bestaat een clientprogramma onder andere uit een gebruikersinterface, zoals een grafische gebruikersinterface (GUI), en is het voor de eindgebruiker totaal transparant, welk deel van het werk door de client wordt verricht, en welk deel door de server. Vaak bevindt de client zich op een andere computer dan de server, maar het kan zich net zo goed op dezelfde computer bevinden.

Onder clients worden ook wel in plaats van programma's complete machines verstaan die gebruikmaken van de diensten van een machine die als server dient, zoals een printerserver.


Maar wat is een thin client?

Een thin client of terminal is hierbij een client die zelf over zeer weinig bronnen beschikt, en zeer sterk afhankelijk is van de server, die het verwerken van data voor zijn rekening neemt. Het tegenstelde van deze thin client is de thick client. Hij beschikt wel over voldoende bronnen en verwerkt de data zelf. Hier hangt wel aan vast dat het netwerkverkeer toeneemt, aangezien meer gegevens (nl. de data) over het netwerk worden verstuurd.

Vaak worden diverse clients ook in een softwarepakket gecombineerd, bijvoorbeeld Netscape Communicator bestaat onder meer uit een webclient, mailclient, FTP-client en nieuwsclient.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.