Bijgewerkt: 3 juli 2022

Raadslid Harrie Pijnenborg neemt afscheid van de raad

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA / Amstelveenweb.com
08-02-2008

Harrie Pijnenborg (75), gemeenteraadslid voor BurgerBelangen Amstelveen en lid van de commissie Burgers en Samenleving heeft op woensdagavond 6 februari 2008 na meer dan 12,5 jaar werk afscheid genomen van zijn raadzetel.

Namens de hele gemeenteraad overhandigde de heer Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen een litho van de Amsterdamse kunstenaar Jan Sierhuis.

Pijnenborg Amstelveenweb
(Gemeente Amstelveen - 2008)

De laatste raadsvergadering van Harrie Pijnenborg


Hij bedankte Harrie Pijnenburg voor zijn jarenlange inzet en dit werd beloond met een staand applaus door de aanwezigen.

Harrie Pijnenborg Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Harrie Pijnenborg op zijn laatste raadsvergadering op 6 februari 2008


“Harrie Pijnenborg was een zeer gedreven raadslid en was bekend als rustpunt binnen de partij. Sport was zijn passie. Linda Roos, fractievoorzitter BBA zei dat de heer Pijnenborg op de achtergrond de fractie met zijn kennis en kunde, zeker op het gebied van sport, met raad en daad ter zijde stond. Zij verwacht dat hij ondanks zijn afscheid van de raad, regelmatig bij de fractievergaderingen aanwezig zal blijven en mevrouw Roos sprak haar waardering uit over de vele jaren raadswerk die werden verricht.

Pijnenborg Amstelveenweb
(Gemeente Amstelveen - 2008)

De laatste raadsvergadering van Harrie Pijnenborg


Harrie Pijnenborg die eind januari 2008 75 jaar oud werd zei: “Dit moment is voor mij een mooie gelegenheid om het raadslidmaatschap neer te leggen en het stokje over te dragen aan een opvolger. Ik vertrouw er op dat de BBA-raadsleden het werk in de raad op een goede wijze zullen voortzetten als ik dit meer op afstand – doch wel betrokken - zal blijven volgen.”

Pijnenborg Amstelveenweb
(Gemeente Amstelveen - 2008)

De laatste raadsvergadering van Harrie Pijnenborg


Harry Pijnenborg Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Harrie Pijnenborg in de pauze van de raadsvergadering


Sinds de invoering van het dualisme (2002) zetelde Harrie Pijnenborg in de raadscommissie Burgers en Samenleving waar onderwerpen als sport, sociale zaken, cultuur, welzijn en onderwijs werden besproken. Harrie Pijnenborg heeft zijn sporen in de samenleving verdiend, als gepensioneerd leraar zette hij zich sinds jaar en dag veelal vrijwillig in voor vele maatschappelijke instellingen.

Pijnenborg Amstelveenweb
(Gemeente Amstelveen - 2008)

De laatste raadsvergadering van Harrie Pijnenborg
Op 19 april 1995 werd hij in de gemeenteraad geïnstalleerd. In 1980 ontving Harrie Pijnenborg de zilveren penning en op 4 april 1996 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.


De toespraak van Harrie Pijnenborg:

Geachte voorzitter, leden van het College, en mederaadsleden, alsmede andere aanwezigen en met name de vele partijgenoten en in het bijzonder mijn vrouw, en onze zoon en schoondochter.

Het spreekwoord, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, is bij iedereen bekend. Op een gegeven moment moet je voor jezelf een beslissing nemen en het feit, dat ik onlangs 75 jaar ben geworden was een mooie gelegenheid om de knoop door te hakken en aan te geven, dat ik mijn raadslidmaatschap wilde beëindigen.

Voor de heer Levie was het tevens een geschikt tijdstip om na zijn inwerkperiode als commissielid vanuit BBA het raadslidmaatschap op zich te nemen en zich op die manier nog meer in te kunnen zetten voor het wel en wee van de Amstelveense burger/ de Amstelveense samenleving.

Voorzitter, ruim twaalf en een half jaar heb ik als lid van de raad mogen meewerken cq. meebeslissen over veel aangelegenheden binnen de Amstelveense samenleving. Dat ik hierbij vooral affiniteit had met aspecten, welke betrekking hebben op de sociale infrastructuur en met name sport, is bij de meesten van u wel bekend.

Ik heb het met veel plezier gedaan.

Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om iedereen heel hartelijk bedanken voor deze ondersteuning, welke ik - in welke vorm dan ook - heb mogen ondervinden. Sorry voor het feit dat ik niet op alle mogelijke manieren bereikbaar was.

Ook mijn fractiegenoten wil ik heel hartelijk danken voor het vertrouwen dat zij mij in alle voorbije jaren hebben gegeven. Als BBA zijn we nu bezig aan de vierde raadsperiode en ik denk, dat ik mag zeggen, dat we gezien mogen worden als een stabiele fractie, die opkomt voor de Amstelveense burger. Ik vind het erg fijn, dat ik hierin al die jaren mijn steentje aan heb mogen bijdragen.

Voorzitter, ik wil geen lang betoog houden en wil daarom afsluiten met aan te geven, dat ik mijn werk als raadslid nog zal blijven vervullen, totdat John Levie, die nu nog in het ziekenhuis ligt vanwege een heupoperatie en daarom nog niet beëdigd kan worden, het raadslidmaatschap op zich kan nemen.

Mijn fractie heeft mij gevraagd haard - wanneer ik geen raadslid meer ben - nog wel te blijven ondersteunen. Ik waardeer dit verzoek en in overleg met haar zal ik kijken hoe ik daar invulling aan kan geven.

Tot slot.

Hartelijk dank aan Burgermeester en Wethouders, mijn mederaadsleden, de ambtelijke organisatie en vooral ook mijn fractiegenoten voor dit afscheid.

Dank u wel.

Harrie PijnenborgTekst toespraak ter gelegenheid van het afscheid van BBA-raadslid, de heer Harry Pijnenborg door burgemeester Jan van Zanen:

‘Een ware Harrie, maakt geen herrie’

Dames en heren,

leden van de raad, leden van het college, geachte aanwezigen, mevrouw Pijnenborg, familie en vrienden, beste Harry!

We zijn nu op een bijzonder moment aangekomen in deze vergadering. Na drukke beraadslagingen over belangrijke onderwerpen, na veel gepraat, veel meningen, is er nu een moment van rust.

Rust, bescheidenheid, stilte. Het past helemaal bij Harrie Pijnenborg. Voor velen is Harrie vooral een vertrouwde, maar ook bescheiden persoonlijkheid in deze Raad. Persoonlijk vind ik het een prachtig curriculum vitae wat zich hier ontvouwt: iemand die na zijn pensionering als leraar de kracht en motivatie opbrengt om nog eens 12.5 jaar in de charmante schaduw van mevrouw Roos te leven. Wow!

Niet iedereen vindt het prettig om in de schaduw te opereren. Zeker niet politici. Harrie heeft gekozen voor de rol van Stille Kracht. Op de achtergrond. Of van stille genieter – zo u wilt.

Harrie Pijnenborg zetelt sinds 19 april 1995 in de gemeenteraad en is – volgens zeggen - ruim 12,5 jaar één van de drijvende krachten achter BBA.

De broeders en zusters van BBA omschrijven hem – en wij willen dat allemaal graag geloven – als een zeer gedreven raadslid, als rustpunt binnen de partij, met sport als passie. Hoe bijzonder is het, dat iemand passie voor iets heeft op zo’n ingetogen manier. Stille wateren, diepe gronden. Hij lijkt het symbool van de zwijgende minderheid. Tot op zekere hoogte is Harry daarmee een voorbeeld voor velen:

Een ware Harrie maakt geen herrie…

We nemen vandaag afscheid van een van de meest stabiele en daarom zeer gewaardeerde leden van de Raad. Beste Harry, ik denk dat ik voor de hele Raad spreek als ik zeg dat wij het echt jammer vinden dat je vertrekt – hoeveel begrip wij ook kunnen opbrengen voor je beslissing.

Je kunt terugkijken op een zeer lang, rijk en intensief leven. En als we je enigszins kennen, weten we dat je na vanavond ook zeker niet 24 uur per dag naar je goudvissen gaat zitten staren (als je die al had).

Stilte, hoe ingetogen en prijzenswaardig ook, moet je niet altijd belonen met stilte. Harry, wij allen willen je graag bedanken, samen met de voltallige Raad en College, op de enige manier die onze waardering voor jou kan uiten, voor de man die ruim 12 jaar in alle stormen in dit huis, de rust zelve is gebleven, door het luidste applaus dat ooit in deze zaal heeft geklonken

…Harrie bedankt en het ga je goed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.