Bijgewerkt: 19 mei 2024

Rampenoefening in Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Regio

Bron: Ouder-Amstel
27-01-2009

Op een nog onbekende datum in de periode tussen 27 januari 2009 en 15 februari 2009 houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een rampenoefening- meldt de gemeente Ouder-Amstel in een nieuwsbericht.

Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, vindt deze zogenaamde ‘praktijktoets’ onverwachts plaats voor de hulpverleners en hun bestuurders. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden en dat een andere gemeente in de regio betrokken kan worden.

Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het eerste 'slachtoffer' wordt behandeld tijdens een rampenoefening in Amstelveen in de Emergohal op 27 oktober 2007


De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Hiermee toetst de Inspectie OOV de kwaliteit van de rampenbestrijding binnen de hulpverleningsdiensten in Nederland. Tijdens deze toetsen worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp.

Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar de (gemeente)bestuurders en (operationele) leidinggevenden die deelnemen aan de praktijktoets.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.