Bijgewerkt: 23 maart 2023

Rampoefening in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
27-10-2007

De grijze wolken en een straffe wind op de koude zaterdagochtend waren goede begeleiders van de rampenoefening in de Emergohal in Amstelveen op 27 oktober 2007. Door de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) het Nederlandse Rode Kruis en de Gemeente Amstelveen opgezette oefening “Natte Voeten” was een nagespeeld rampenscenario. Er was gelukkig geen ramp gebeurd, maar het is verstandig om te oefenen om te bezien hoe de hulpdiensten op gang komen, wat ze doen en of de slachtoffers inderdaad op een adequate manier worden geholpen.

Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het eerste slachtoffer wordt behandeld


Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De slachtoffers worden geregistreerd


Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Emergohal loopt vol met vluchtelingen van de dijkdoorbraak


Scenario

Het scenario was dat een woonwijk van Amstelveen werd overspoeld door water na een dijkbreuk. Bewoners moesten hun huizen uit en de gemeente richtte een sporthal in als opvang. De mensen werden in de Emergohal opgevangen door de medewerkers van de hulpdiensten en vervolgens begon een administratief circus.

De politie deed de begeleiding buiten de Emergohal en bewaakte de orde. Veel medewerkers van de hulpdiensten probeerden de slachtoffers goed te begeleiden naar de registratietafels. Tevens trachtten zij rampentoeristen en paparazzi fotografen uit de zaal te weren. Lukte dit niet dan werd de hulp van de politie ingeroepen.GHOR

In de zaal waren de mensen van GHOR aanwezig, die medische en eventuele psychische hulp boden. De medewerkers van het Rode Kruis hielpen de mensen die de nodige pleisters en medicijnen moesten krijgen. Aan tafel kregen de slachtoffers de eerste informaties in verband met deze calamiteit en wat de mensen in de komende uren konden verwachten.

Vervolgens begonnen de hulpdiensten met het registreren van de slachtoffers. Wie ben je, waar woon je en ze vroegen of het mogelijk was om bij een familielid onderdak te vinden. Zo niet dan werd een andere opvangmogelijkheid voor het slachtoffer gezocht.

Tussen de vrijwillige slachtoffers door, kwamen acteurs in actie, die hysterische situaties creëerden door geschreeuw en ruzie te maken met de mensen van de hulpdiensten. Een slachtoffer speelde juist het tegenovergestelde en sukkelde in een stoel zogenaamd weg vanwege misschien een “inwendige bloeding”.

Doodgebloed

Helaas, deze man is vermoedelijk “doodgebloed”, want de administratieve handelingen bleken belangrijker voor de organisatoren, dan het echte slachtoffer uit de massa te pikken. Na de registratie kregen de slachtoffers een polsbandje om, zodat ze herkenbaar waren.

Burgemeester Jan van Zanen was ook bij de oefening aanwezig, want Openbare Orde en Veiligheid valt onder zijn beleidsterrein.

Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De zieke man werd niet op tijd opgemerkt


Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een man speelt voor ruziemaker


Ramptoerist

De ramptoerist merkte al snel op, ondanks dat iedereen zijn uiterste best deed, dat het geheel toch wat chaotisch verliep. Maar dit is juist wat het crisisteam wil ophelderen. Waar liggen (letterlijk en figuurlijk) de zwakke punten tijdens een gecoördineerde oefening, waar moeten ze nog zaken aanpassen. Het registreren zou bijvoorbeeld sneller gaan als de mensen gevraagd werden of ze een ID kaart bij zich hadden of iets anders om zich te legitimeren.

Natuurlijk heeft niet ieder gevluchte persoon, zoiets bij de hand, maar als dat wel zo zou zijn zou het registreren van veel personen al sneller gebeuren. Ook was er niet echt een goede opvang bij binnenkomst door het observeren van de slachtoffers.

Ramp Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen concentreert zich op de rapporten van de hulpdiensten


Klachten

Een selectie van geen klachten naar bijvoorbeeld hoek A, veel klachten naar hoek B en zoekende naar familie naar hoek C kan ook chaos voorkomen. Dan konden de leiders de “ronddolende” mens helpen, de in elkaar gezakte man begeleiden, de schreeuwende man, dat er doden waren.

Het is goed dat er een oefening is geweest en het is goed dat er punten uitgekomen zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Zo is de oefening op zich toch een succes geworden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.