Bijgewerkt: 7 februari 2023

Raymond Dommanschet is commissaris van Rabobank Amstel en Vecht

Nieuws -> Informatief

Bron: Rabobank Amstel en Vecht
01-05-2015

De ledenraad van Rabobank Amstel en Vecht heeft de heer Raymond Dommanschet (45) benoemd als commissaris van de lokale Rabobank. In het dagelijks leven is de heer Dommanschet mede-eigenaar van woningontwikkelaar Buro Amsterdam. Naast zijn ondernemerschap heeft hij een breed inzicht en een omvangrijke zakelijke en sociale achtergrond, wat hem een veelzijdig netwerk in de regio heeft opgeleverd. Buiten zijn werk zet de heer Dommanschet zich onder meer in voor groenbeheer in de regio en sociale cohesie in Abcoude.

Foto Amstelveen
(Bron Rabobank Amstel en Vecht - 2015)

De heer Raymond Dommanschet (45) benoemd als commissaris van de lokale Rabobank


Belangrijke rol ledenraad

Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Vandaar, dat de ledenraad van de lokale Rabobank een belangrijke rol heeft bij de benoeming van commissarissen. Niet alleen is het de taak van de ledenraad om commissarissen te benoemen, zij kunnen ook kandidaten aanbevelen. Hiermee heeft de ledenraad invloed op de samenstelling van de raad van commissarissen van de bank.

Raad van commissarissen schakel tussen directie, ledenraad en leden

De raad van commissarissen van een lokale Rabobank houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directie. De raad keurt belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet erop toe, dat de statutaire directie bij belangrijke beleidsvoornemens de ledenraad consulteert en de adviezen maximaal in de beleidsvaststelling meeweegt. Vanuit haar brede maatschappelijke ervaring, haar  kijk van buitenaf, geeft de raad van commissarissen de directie ideeën, suggesties en adviezen mee om de coöperatieve bank op koers te zetten en te houden voor nu en in de toekomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.