Bijgewerkt: 3 december 2023

Reactie PvdA fractie Amstelveen op de uitzettingen bij Landsbanki

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA fractie Amstelveen
14-10-2008

De gemeente heeft maandagavond bekend gemaakt dat er 15 miljoen euro uitstaat bij de IJslandse bank Landsbanki. Het is onzeker of dit geld terugkomt. De fractie van de PvdA is natuurlijk uitermate bezorgd over deze situatie. Ons voorlopig standpunt is als volgt.

Het college moet in de eerste plaats alles in het werk stellen om de financiële schade te beperken en moet hierbij samenwerken met de andere getroffen gemeenten, de VNG en De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën.

Het aangekondigde onderzoek naar de gang van zaken moet duidelijk maken of de gemeente voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. In het bijzonder is hierbij van belang of de informatiestromen goed hebben gefunctioneerd. Het gaat dan zowel om informatie over de financiële positie van de IJslandse bank bij het afsluiten van de transacties, als om informatie over de uitzettingen nadien.

Hierbij stelt de fractie vast dat de nu beschikbare informatie aanleiding geeft tot veel zorgen voor wat betreft deze onderzoeksvragen. De pijlen wijzen bepaald niet in de goede richting. De tijdige informatieverstrekking aan de raad, waarvoor zeer recent een informatiestatuut is opgesteld, weegt daarbij zwaar. Maar voor een politiek oordeel moeten wij wachten op de uitkomsten van dit onderzoek, dat enkele weken in beslag zal nemen.

Als het geld niet terugkomt zijn bezuinigingen onafwendbaar. Die bezuinigingen vragen om een integrale afweging. Daar komt bovenop dat de kredietcrisis ook een extra reden is om voortdurend goed te kijken naar de grondexploitaties en de financiële risico´s rond de mobiliteitsprojecten, waarvan de overkapping van A9 de belangrijkste is.

Op initiatief van de PvdA is eerder dit jaar raadsbreed gevraagd om een dynamische risicoanalyse om deze projecten beter te kunnen beheersen. Deze analyse moet het zicht op het meerjarenperspectief verbeteren. Deze analyse is nu nog niet beschikbaar. De begroting voor 2009 zal daarom worden goedgekeurd, terwijl wij weten dat deze vervolgens moet worden aangepast.

Samenvattend:

De uitzettingen bij de Landsbanki betekenen waarschijnlijk een enorme strop op een moment dat de financiële positie van de gemeente toch al onder druk begint te komen. Met het schrappen van kleine uitgaven is dit probleem niet op te lossen. Sommige grotere ambities van de gemeente zullen dan opnieuw moeten worden afgewogen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.