Bijgewerkt: 21 september 2021

Reactie Schiphol Group ivm bodyscanners

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
08-01-2010

Een artikel van het dagblad De Pers suggereert, dat Schiphol zonder onderzoek en overhaast is overgegaan tot de aanschaf van 60 securityscanners. Voor alle duidelijkheid, in 2006 zijn op basis van een zorgvuldige afweging de eerste securityscanners met millimeterwave technologie aangeschaft.

Daarna, in 2007 hebben Schiphol, NCTb en de Douane gezamenlijk nog meer securityscanners aangeschaft. Schiphol heeft de securityscan samen met de leverancier de afgelopen jaren op basis van tests doorontwikkeld.

Wave scan Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2010)

Een driedimensionale millimeter wave scan opname


Schiphol beschikt als enige luchthaven ter wereld over een screeningtechnologie waarbij de privacy is gewaarborgd. Zo worden de beelden van de passagier geanalyseerd door een computer en niet door een operator op afstand.

Wat de securityscanner wel of niet detecteert brengen wij, vanwege veiligheidsredenen, niet naar buiten. In algemeenheid kan niettemin worden gesteld dat het screeningsmiddel op basis van millimeterwave technologie meer detecteert dan de huidige metaaldetectiemethodiek.

De securitycan mag overigens niet verward worden met de bodyscan die door de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven bij de zogenaamde 100 % controles wordt gebruikt. De bodyscan maakt, in tegenstelling tot de securityscan, gebruik van röntgenstralen die door de huid gaan om ingeslikte goederen te traceren.

Millimeter wave scanner?

Een millimeter wave scanner wordt voor het gehele lichaam gebruikt voor beveiliging van een luchthaven. Kleding en andere organische materialen zijn doorschijnend tijdens een zeer hoge radiofrequentieband straling.

De millimeter wave (golf) wordt tegelijkertijd  uitgezonden via twee antennes, draaiend rond het lichaam. De golf van de energie wordt teruggekaatst van het lichaam, of van andere voorwerpen op het lichaam en dit beeld wordt gebruikt om een driedimensionaal beeld te creëren, om dit op een externe monitor te analyseren.

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid

In tegenstelling tot de röntgen- (X-ray) en UV-stralen, de terahertz fotonen hebben niet genoeg energie, om chemische bindingen door te breken, of atomen en moleculen ioniseren. Ze kunnen echter nog steeds in sommige gevallen gezondheidsproblemen veroorzaken.

Games

Naast veiligheidsscreening kan de scanner ook worden gebruikt voor 3D meting van een lichaamsvorm voor toepassingen zoals kleding-, prothese- en ergonomische ontwerpen, voor entertainment en computerspelletjes te maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.