Bijgewerkt: 18 mei 2024

Reactie van wethouder Brandes op het bericht van De Bascule

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-11-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd en Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de berichtgeving in verband met De Bascule, het Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Duivendrecht:

'Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeer ik u over een persbericht, dat de Bascule onlangs heeft verspreid naar aanleiding van een bericht over de Bascule dat in de media verscheen. In dat bericht stond, dat de FNV de inspectie voor de gezondheidszorg heeft gevraagd een onderzoek in testellen naar de hoge werkdruk bij de Bascule en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld wachtlijsten. In het persbericht van de Bascule (zie bijlage) stelt de Bascule dat dit voor de gehele sector geldt en dat de werkdruk haar volle aandacht heeft.

De Bascule is een instelling voor jeugdpsychiatrie die jeugdhulp levert over de volle breedte van de ggz, dat wil zeggen van basis geestelijke gezondheidszorg tot zeer specialistische derdelijns zorg met verblijf. In het zeer gespecialiseerde segment zijn er niet, of nauwelijks andere instellingen die deze hulp kunnen bieden. Momenteel zijn er 72 Amstelveense kinderen in zorg bij de Bascule.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd en Welzijn tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 26 oktober 2016


Zoals in het persbericht staat aangegeven, heeft onze regio onlangs het budget voor de Bascule verhoogd in verband met de toegenomen vraag naar specialistische hulp en het door de Bascule bereikte budgetplafond. Voor met name de basis GGZ worden cliënten naar andere instellingen verwezen, waar wel plaats is. Tijdens de informatieavond Jeugd op 5 oktober en de commissievergadering B en S op 26 oktober 2016 heb ik u reeds geïnformeerd, dat wij ervoor kiezen om ieder kind passende hulp te bieden in plaats van wachtlijsten te hanteren, ook als dat leidt tot budgetoverschrijding.

Dat wij toch met wachtlijsten worden geconfronteerd komt, omdat veel instellingen te weinig personeel hebben om de benodigde hulp te bieden. Dat geldt gelukkig niet voor alle instellingen. In gesprekken met instellingen geven wij daarom telkens aan om – als het budgetplafond is bereikt – contact met ons op te nemen om te bekijken wat op casusniveau mogelijk is.'

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

J.N. Brandes, wethouder

Persbericht van De Bascule

Wij zijn verrast uit de media te moeten vernemen, dat de FNV de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar De Bascule. Wij herkennen het algemene probleem van oplopende wachtlijsten en de grote administratieve druk op de verantwoording en registratie. Deze situatie geldt helaas niet alleen voor De Bascule, maar voor de hele sector. Wij herkennen ons echter niet in de stelling van de FNV, dat de signalen die over de hoge werkdruk zijn afgegeven, niet zijn opgepakt door de organisatie. Deze situatie heeft onze volle aandacht. Vermindering van de werkdruk blijft ook het komende jaar een belangrijk speerpunt binnen de organisatie.

Wij werken momenteel aan oplossingen voor de toenemende wachtlijsten met collega organisaties en de gemeente Amsterdam. De eerste resultaten zijn onlangs bereikt. Binnen de Bascule zijn medewerkers vrijgemaakt om met collega’s van andere Jeugd GGZ instellingen in Amsterdam, en de gezinnen op de wachtlijst, af te stemmen over de mogelijkheden om sneller de juiste hulp te kunnen bieden. Daarbij zoeken wij niet alleen naar tijdelijke, maar juist naar structurele en nieuwe oplossingen. De gemeenten Amsterdam-Amstelland zijn bereid om extra financieel bij te dragen aan het oplossen van de knelpunten rondom de opgelopen wachttijden.

In november staan er vervolg overleggen over met name de wachtlijstproblematiek gepland. Sinds 1 september is een nieuwe bestuurder gestart bij De Bascule, die kennismaakt met vele collega’s in en buiten de organisatie. Haar deur staat open voor medewerkers die met haar in gesprek willen, en ook de FNV heeft reeds een uitnodiging ontvangen. Met onze medewerkers, collega organisaties en in afstemming met de gemeenten wil De Bascule eraan bijdragen, dat kinderen en jongeren met complexe psychische problemen en hun gezinnen snel de best passende zorg krijgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.