Bijgewerkt: 29 februari 2024

Recht op minimumloon voor 60.000 werkenden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-09-2017

Ongeveer 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op tenminste het minimumloon. De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel hiertoe van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast de werknemers en de zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: de mensen die aan de slag zijn als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar willen of kunnen ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap (zzp). Hun onderhandelingspositie is vaak zwak. Om uitbuiting van deze groep te voorkomen besloot het kabinet daarom eerder al dat werk onder een overeenkomst van opdracht (ovo) tenminste het wettelijk minimumloon (wml) moet opleveren.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Lodewijk Frans Asscher is een politicus van PvdA. Na een carrière in de Amsterdamse politiek als wethouder van Financiën, Economische Zaken, Onderwijs, Inburgering en Jeugd is hij sinds 5 november 2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet-Rutte II.


Dit laat echter opnieuw ruimte voor discussie, omdat er naast de ovo ook andere overeenkomsten zijn, zoals de aanneem- , uitgeef-, en vervoersovereenkomst. Het kabinet trekt deze nu allemaal gelijk. Hierdoor vallen er zo'n 60.000 mensen extra onder het wml. In totaal werken jaarlijks 431.000 mensen als opdrachtnemer. Gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen worden uitgezonderd van de regeling.

Wettelijk minimumloon? Het minimumloon is het laagste bedrag, dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand, of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.