Bijgewerkt: 28 november 2022

Rechtszaak tegen begraafplaats Zorgvlied

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-02-2018

Peter Bot (BBA) wethouder Zorgvlied informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een rechtszaak in verband met de ruiming van twee graven op het terrein van begraafplaats Zorgvlied.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Zorgvlied


'Geachte raadsleden,

Het leek ons goed u van het volgende op de hoogte brengen. Afgelopen vrijdag vond een rechtszaak plaats tegen Zorgvlied, aangespannen door een familie die van mening is, dat Zorgvlied onterecht twee graven heeft geruimd. Met de familie was afgesproken om niet de publiciteit te zoeken gedurende de rechtsbehandeling. De familie heeft met AT5 gesproken. Na berichtgeving in de Telegraaf hebben wij vragen van het ANP beantwoord. We vinden het een uitermate pijnlijke kwestie.

Geen eeuwigdurend grafrecht. De familie is van mening, dat zij eeuwigdurend grafrecht op twee graven heeft. Zorgvlied kent echter geen eeuwigdurende graven, maar heeft graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het grafrecht vervalt drie jaar, nadat de rechthebbende op het grafrecht is overleden. Tenzij nabestaanden het grafrecht overnemen. Grafrecht erf je namelijk niet automatisch, maar kun je officieel overnemen door overschrijving van het grafrecht.

Zorgvlied biedt erfgenamen na het overlijden van een rechthebbende op een grafrecht, drie jaar de tijd om het graf over te laten schrijven. Dit is zo geregeld in de beheersverordening van onze gemeente. Na die periode vervalt het grafrecht en heeft Zorgvlied in beginsel het recht en de plicht het graf te ruimen. Voor beide graven zijn geen verzoeken tot overschrijving in die periode binnengekomen. Het voornemen tot het ruimen van een graf, maakt Zorgvlied gedurende een aantal jaren bekend, voordat de grafruimte opnieuw wordt uitgeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De ingang van begraafplaats Zorgvlied in juli 2017


Nooit verzoek ingediend voor graf, waar nu de heer Mulisch begraven ligt. De rechthebbende op het grafrecht, waar nu Harry Mulisch ligt begraven, is in 1968 overleden. Het grafrecht verviel in 1971. Er is nooit een overschrijvingsverzoek voor binnengenkomen. Ook niet naar aanleiding van publicaties over de voorgenomen ruiming (bordjes op het graf, mededelingenbord).

Verzoek buiten wettelijke termijn. Voor het andere graf, waarvan de rechthebbende in 1999 overleed en het grafrecht in 2002 verviel, is buiten de wettelijke termijn in 2006 een overschrijvingsverzoek ingediend en abusievelijk niet in behandeling genomen. Daar heeft de familie nooit op gereageerd en ook geen stappen ondernomen. Beide graven waren in 2010 gereed gemaakt voor uitgifte. Een aantal jaar later kreeg Zorgvlied het verzoek tot bijzetting van een familielid in dat graf. Tot dan was het Zorgvlied niet bekend, dat er een familieverband was tussen beide graven. De graven stonden op naam van twee verschillende familienamen.

Nieuw graf niet aangenomen. Zorgvlied heeft uit coulance de familie een nieuw graf met monument aangeboden. Daar is de familie niet op ingegaan. De familie vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. De uitspraak van de rechtbank is 28 maart 2018.

Ik hou u op de hoogte.

Hoogachtend, wethouder Peter Bot'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.