Bijgewerkt: 21 september 2021

Recreatie is het speerpunt bij de waterschap verkiezing van 2015

Nieuws -> Informatief

Bron: RWW
28-01-2015

Het vele water in het gebied van het waterschap AGV (Amstel Gooi en Vecht ) biedt ruime mogelijkheid voor de recreatie. Daarbij denken we aan de watersport , varen, zeilen, roeien, kanoën, zwemmen, duiken, aan de schaatssport en het vissen. Allemaal bezigheden die de mens vertier kan geven met het water.

Voor al deze activiteiten kan het waterschap de mogelijkheid geven om er van te genieten. Daarvoor zijn ook de verkiezingen ingesteld om de burger mee te laten bepalen, hoe voor de recreatie het gebied van een waterschap wordt ingericht. Hiermee onderscheiden de deelnemende partijen aan de verkiezingen van elkaar. Natuurlijk iedereen wil droge voeten en schoon water. Leg je het accent op natuurontwikkeling en het niet toelaatbaar zijn van een gebied, of faciliteer je de watersporter?

Het gaat erom, dat de brugbediening is afgestemd op de gebruiker. Dat er mogelijkheden zijn om veilig af te meren en er hulp is bij de sluisbediening om veilig te kunnen schutten. Het vele oppervlaktewater moet geschikt zijn om te zwemmen , maar dan moet er aan de oever voorzieningen zijn, om erin te komen, maar ook eruit. De afmeervoorzieningen en de sanitaire mogelijkheden in het gebied van AGV kunnen nog wel een graadje verbeterd worden.

Foto Amstelveen
(Bron T. Vendrig - 2014)

Ton Vendrig van Recreatie Wonen en Water (RWW)


Op de Vinkeveense plassen laat AGV onderzoek doen om de sluizen en bruggen op afstand te gaan bedienen, of de sluizen zelf bedienbaar te maken. Waterschapspartij Recreatie Wonen en Water (RWW) maakt zich daar ernstige zorgen over en zal dat nauwlettend volgen. Daarbij zal steeds contact gehouden worden met de vertegenwoordigers uit het veld.

Als het nodig is worden schriftelijke vragen gesteld. Omtrent de bediening van de Zeesluis in Muiden is dat door Ton Vendrig namens Recreatie Wonen en Water (RWW) gebeurd. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd, dat er om veiligheidsredenen geen sluisgeld meer geheven wordt. Ook heeft RWW vragen gesteld over het in werking zetten van het gemaal bij de molen van de Ankeveense plassen. Hierdoor was er een gevaarlijke situatie voor de schaatsers die door het ijs zakten. Deze vragen hebben er in geresulteerd, dat het gemaal bij ijsvorming uitblijft. Ook is er een stuw verwijderd uit een belangrijke schaatsroute. Afgesproken is, dat op de Vecht de verbindingen met het Amsterdam Rijnkanaal gesloten worden om het mogelijk te maken om van Muiden naar Utrecht te schaatsen.

Nu in de winter kijken we allemaal uit naar het schaatsen op natuurijs. Het waterschap heeft een ijsnota uitgebracht, waarin goede voornemens zijn opgenomen om een vaarverbod in te stellen. Voorts moeten de gemalen uit blijven en de stuwen met het Amsterdam Rijnkanaal worden gesloten. Dat vraagt toezicht op de uitvoering en nu is al duidelijk, dat dit nog steeds niet overal gebeurt, of kan gebeuren. Bij ijsvorming zou het toch mooi zijn om lange toertochten in het gebied te kunnen houden.

De honderden kilometers dijk bieden de mogelijkheid om langs het water  te fietsen en te wandelen om van de rust en de natuur te genieten. Daarvoor zijn er nog vele gebieden die hiervoor ontsloten kunnen worden. Voor wie zich afvraagt, wat het waterschap AGV te maken heeft met Waternet? Waternet voert de taken van AGV uit, verricht de werkzaamheden in het veld en voert de administratie, zoals het verzenden van de rekeningen. Dit doet Waternet op eenzelfde wijze voor de gemeente Amsterdam.

Het waterschap AGV houdt 18 maart 2015 verkiezingen en de belangen groepering Recreatie Wonen en Water (RWW) neemt daar ook deze keer weer aan deel. Ton Vendrig zet zich in om de watersporter, de schaatser en iedere burger te laten recreëren in zijn eigen leefomgeving.  www.recreatiewonenwater.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.