Bijgewerkt: 9 december 2022

Regeling 'Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' is in werking getreden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
01-04-2015

Vandaag, 1 april 2015, treedt de regeling 'Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' in werking door een wetswijziging. Het Basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen, of werken in de buurt van rijksinfrastructuur (auto-, spoor- en vaarwegen), waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de regeling ligt vast, wat de maximale risico’s voor omwonenden mogen zijn. Die begrenzing was er tot nu toe niet. Bovendien zorgt het Basisnet ervoor, dat gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het buitenland vervoerd kunnen blijven worden.

,, Dichtbevolkte gebieden worden waar mogelijk ontzien, terwijl chemische bedrijven bereikbaar blijven. Zo draagt het Basisnet bij aan veiliger vervoer van goederen’’, aldus staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM). In Nederland is de kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen erg klein. Dat moet zo blijven, vindt het kabinet, ook als dit vervoer in de toekomst groeit. De meeste gevaarlijke stoffen worden vervoerd via pijpleidingen (circa 52%) of met binnenvaartschepen (circa 40%), de rest in vrachtwagens (circa 6%) en in goederentreinen (circa 2%)[1].


Grotere kaart weergeven Vrachtwagens passeren het Stadshart van Amstelveen op de rijksweg A9


Risicoplafond

Per traject geeft Basisnet een risicoplafond voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. ProRail houdt het aantal ladingen van het spoorvervoer bij. Rijkswaterstaat doet dit voor weg en water. Het ministerie van IenM let erop, dat het vervoer inderdaad binnen deze risicoplafonds plaatsvindt.

IenM overlegt met vervoerders en verladers (de chemische industrie) indien overschrijding van een risicoplafond op een traject dreigt. Het risico moet immers binnen de grenzen blijven. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen mogelijk: bijvoorbeeld het veiliger maken van voertuigen (ketels met dikkere wanden, verklikkers voor hete assen aan ketelwagons, dubbelwandige tankers), of het aanpassen van de infrastructuur (minder wissels in het spoor). In het uiterste geval moet de vervoerder een andere route nemen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet, waar mogelijk verschuiven van spoorlijnen, waarop personen- en goederentreinen rijden naar de Betuweroute, waarop alleen goederenvervoer plaatsvindt.

Naast het verhogen van de veiligheid voor omwonenden zorgt het Basisnet ervoor, dat de bevoorrading van chemische bedrijven verzekerd blijft. Ook maakt de regeling helder waar in de omgeving van rijksinfrastructuur gebouwd mag worden en waar niet. Informatie over het Basisnet is te vinden bij het Kenniscentrum Infomil van Rijkswaterstaat: www.infomil.nl .

[1] CBS, schattingen op basis van gemiddeld vervoer 2010-2013; gemiddeld 216-220 miljoen ton

Info:Volgens een rapport "Regioroutering vervoer gevaarlijke stoffen Noordvleugel" van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude De belangrijkste conclusies voor de gemeente zijn:

• Risico's die samenhangen met het vervoer van gevaarlijke stoffen worden vooral bepaald door de LPG-transporten. Transporten van benzine en diesel zijn nauwelijks relevant voor de omvang van de risico's

• Bij de LPG-transporten kan een onderscheid worden gemaakt tussen grote tankauto's ten behoeve van de bevoorrading van de LPG-tankstations en kleine tankauto's ten behoeve van de bevoorrading van propaangastanks (bij bouwplaatsen, campings en woningen en boerderijen in het buitengebied). Een relatief groot gedeelte van de LPG-transporten over de weg is bestemd voor de propaangastanks. Lees ook: LPG-tankwagens - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (pdf 53 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.