Bijgewerkt: 21 februari 2024

Regelingen voor minima nog toegankelijker en effectiever in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-08-2021

Het College van B en W van Amstelveen heeft een extern en onafhankelijk onderzoek naar de gemeentelijke minimavoorzieningen laten verrichten naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen: 'We bieden als gemeente allerlei voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. We willen het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om deze voorzieningen aan te vragen en hier meer gebruik van te laten maken. Het college heeft al een “Actieplan armoedepreventie” opgesteld waarin dit één van de acties is. De gemeente is al langere tijd actief met dit onderwerp bezig en heeft nu de Hogeschool van Amsterdam gevraagd te bekijken of er verbetermogelijkheden zijn.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Rapport op basis van gedragswetenschappen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de huidige minimavoorzieningen onder de loep genomen en heeft hierop verbetermogelijkheden beschreven. Het doel van dit onderzoek is om op basis van huidige kennis vanuit de wetenschap ten aanzien van armoedebeleid verbeterpunten aan te dragen. Het einddoel is de toegankelijkheid en daardoor gebruik van minimavoorzieningen voor inwoners te vergroten. De HvA heeft bij dit onderzoek gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten uit de gedragswetenschappen. In het rapport (pdf 99 pagina’s) zijn verbetervoorstellen gegeven op het gebied van; - aantrekkelijk en laagdrempelig maken van voorzieningen, - op juist taalniveau communiceren, - kosten besparen, - sociale dienstverlening, - timing en empowerment vergroten. Dit sluit aan bij de lijn die het college al had ingezet om de communicatie eenvoudiger, vriendelijker en laagdrempeliger te maken.

Een groot deel van de met name nieuwe communicatiemiddelen en een deel van de website, waar de gemeente al bezig was met verbeteringen, is duidelijk geeft HvA aan. Bij een deel van de communicatiemiddelen en de website zijn verbeteringen mogelijk. Zo zijn, volgens HvA, alle voorzieningen erop gericht de inwoner financieel tegemoet te komen of hem of haar meer te laten deelnemen aan de maatschappij. Allemaal prima interventies, volgens HvA. Ook de manier van aanvragen van de meeste voorzieningen lijkt niet onnodig moeilijk of bureaucratisch. Er zijn verschillende manieren om de voorzieningen aan te vragen. Aanvragen kan afhankelijk van de voorziening online via DigiD of online zonder inloggen.

De gemeente Amstelveen zal samen met de HvA en een Social Design bureau bekijken hoe de communicatiemiddelen zo veel mogelijk aangepast kunnen worden volgens de gegeven adviezen. De gemeente zal ook inwoners bij dit proces betrekken om de dienstverlening zo goed mogelijk bij hen aan te laten sluiten. Denk hierbij aan: aanvraagformulieren, de website en brieven. De gemeente verwacht in oktober meer informatie te hebben over haar visie op dit onderzoek en het verdere proces naar aanleiding van de voorstellen. Lees meer over: Voorzieningen minima in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.