Bijgewerkt: 22 februari 2024

Regels dat geldoverdrachten in euro binnen 10 seconden aankomen

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
08-02-2024

Woensdag 8 februari 2024 hebben de leden van het Europees Parlement nieuwe regels aangenomen om ervoor te zorgen dat overgemaakte gelden onmiddellijk op de bankrekeningen van particuliere klanten en bedrijven in de hele EU terechtkomen.

De nieuwe verordening heeft tot doel ervoor te zorgen dat particuliere klanten en bedrijven, vooral het MKB, niet op hun geld hoeven te wachten, en om de veiligheid van overboekingen te vergroten. Banken en andere betalingsdienstaanbieders (PSP's) zullen ervoor moeten zorgen dat overboekingen betaalbaar zijn en onmiddellijk worden verwerkt. De tekst, waarover al overeenstemming is bereikt met de EU-lidstaten, actualiseert de huidige regels voor de Single Euro Payments Area (SEPA).

Onmiddellijke overboeking. Er wordt verondersteld dat een onmiddellijke overboeking wordt uitgevoerd, ongeacht de dag of het uur, en het geld moet binnen tien seconden op de rekening van de ontvanger staan. Ook moet de betaler binnen tien seconden worden geïnformeerd of het overgemaakte geld al dan niet ter beschikking is gesteld van de beoogde ontvanger.

Foto Amstelveen
(Bron Pixabay - 2024)

Betaling met een creditcard

Klantveiligheid, boetes en sancties. Om de veiligheid te garanderen, moeten betalingsdienstaanbieders beschikken over robuuste en actuele fraudedetectie- en preventiemaatregelen, om te voorkomen dat overboekingen als gevolg van fraude of fouten naar de verkeerde rekening gaan. Daartoe moeten betalingsdienstaanbieders die in de EU actief zijn, onmiddellijk en zonder extra kosten of vergoedingen een dienst aanbieden om de identiteit van de ontvanger te verifiëren.

Als extra bescherming tegen fraude moeten PSP's hun klanten toestaan een maximumbedrag in te stellen voor directe overboekingen in euro, dat eenvoudig kan worden gewijzigd vóór de volgende overboeking. Als een PSP zijn fraudepreventieplichten niet nakomt en dit financiële schade tot gevolg heeft, kan een klant volgens de nieuwe regels schadevergoeding eisen van de dienstverlener.

Betalingsdienstaanbieders die directe overboekingen aanbieden, moeten ook verifiëren of hun klanten onderworpen zijn aan sancties of andere beperkende maatregelen in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Lidstaten die niet de euro als munt hebben, zullen na een langere overgangsperiode ook de regels moeten toepassen, waar de rekeningen al reguliere transacties in euro aanbieden. Er zal voor dergelijke rekeningen buiten kantooruren een speciale uitzondering gelden voor het uitvoeren van de betaling binnen tien seconden, gezien mogelijke zorgen over de toegang tot liquiditeit in euro.

De kosten blijven hetzelfde. De kosten die een betalingsdienstaanbieder in rekening brengt met betrekking tot directe overboekingstransacties in euro kunnen niet hoger zijn dan de kosten die worden aangerekend voor “niet-onmiddellijke” overboekingstransacties in euro.

Citaat. Michiel Hoogeveen (ECR, NL), leidend Europarlementariër, zei: “De Instant Payments Regulation markeert de langverwachte modernisering van betalingen op de Europese interne markt. Klanten kunnen nu afscheid nemen van het ongemak dat ze twee tot drie werkdagen moeten wachten voordat ze over hun geld kunnen beschikken. Wij leveren iets wat mensen en bedrijven echt belangrijk vinden: binnen 10 seconden geld overmaken, op elk moment van de dag.”

Volgende stappen. De tekst werd aangenomen met 599 stemmen voor, 7 tegen en 35 onthoudingen. De nieuwe regels treden in werking 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. PSP's in het eurogebied hebben negen maanden de tijd om onmiddellijke overboekingen in euro te ontvangen en achttien maanden om deze te verzenden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.