Bijgewerkt: 18 mei 2024

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2016-2

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amstelveen
17-11-2016

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de Regionale Veiligheidsrapportage van de Veiligheidsregio (RVR) Amsterdam-Amstelland (januari tot en met augustus 2016):

Geachte dames en heren,

Graag informeer ik u over de Regionale Veiligheidsrapportage van de Veiligheidsregio (RVR) Amsterdam-Amstelland (januari tot en met augustus 2016). Voor deze rapportage wordt gebruik gemaakt van de regionale veiligheidsindex en de lokale politiecijfers van de regiogemeenten. Het verheugt mij u opnieuw te kunnen melden, dat de positieve trend in de veiligheidscijfers van Amstelveen zich voortzet gedurende het jaar 2016. De veiligheidsindex van Amstelveen is opnieuw verbeterd (+ 2 punten sinds eind 2015) en het totaal aantal misdrijven in Amstelveen blijft dalen (6%).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Het voorkomen van woninginbraken staat nog altijd hoog op de Amstelveense veiligheidsagenda. Gemeente en politie zetten in op een breed scala aan activiteiten, van preventie tot repressie. Deze aanpak lijkt succesvol, het aantal woninginbraken vertoont in 2016 een dalende tendens (in 2016 zijn dalingen van 39% en 31% aan de orde). Uit onderzoek blijkt, dat dieven in de meeste gevallen kiezen voor die woningen, waar zij snel hun slag kunnen slaan. Amstelveen kent een subsidieregeling, waarmee inwoners tegen gereduceerd tarief hang- en sluitwerk kunnen aanschaffen. Van deze regeling wordt in 2016 massaal gebruik gemaakt. Deze subsidie draagt daarmee bij aan de daling van het aantal inbraken, want woningen die voorzien zijn van deugdelijk, gecertificeerd hang- en sluitwerk zijn lastiger binnen te dringen en daarmee veiliger.

Foto Amstelveen
(Bron Politie NL - 2016)

Politiecijfers Gemeente Amstelveen 2015-2016


Wij constateren, dat in 2016 een stijgende trend zichtbaar is voor met name de diefstal van (brom- en snor-) fietsen. Afgelopen maanden werden zeer regelmatig fietsen uit met name voortuinen gestolen. Het misdrijf fietsendiefstal is eind augustus met 63% gestegen, dit terwijl in 2015 nog een daling werd gerapporteerd (-34%). De politie zet actief in op de bestrijding van fietsendiefstal via Facebook/Whatsapp en flyeracties. Ook worden fietsers op hotspotlocaties actief aangehouden om framenummers te controleren. Met de aanschaf van de lokfietsen worden afgelopen maanden positieve resultaten geboekt, waarmee politie deze negatieve ontwikkeling binnenkort weer hoopt te keren.

Tenslotte is uit de cijfers over 2016 op te maken, dat het aantal overlastmeldingen door (verwarde) personen toeneemt (+56%). Deze stijging geldt niet alleen voor Amstelveen maar ook voor de regio en overigens ook voor heel Nederland. Amstelveen is aangesloten op de regionale aanpak ‘Personen met verward gedrag’. Komende maanden wordt deze regionale aanpak nader vertaald naar Amstelveen, waarbij (proces)afspraken worden herijkt en waar mogelijk verbeterd.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik u naar de bijlagen (pdf 5 pagina’s). Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.