Bijgewerkt: 21 maart 2023

Reizigersadviesraden maken zich ernstig zorgen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
07-04-2005

Eind 2004 hebben de Amsterdamse Reizigersadviesraad en de ROA Reizigersadviesraad (door de Amsterdamse gemeenteraad en het ROA ingestelde adviescolleges, die vooral bestaan uit vertegenwoordigers van consumentenorganisaties) al ernstig bezwaar aangetekend tegen het voornemen de noordzuidlijn in 2012 te beëindigen bij Zuid/WTC.

De raden konden toen niet worden overtuigd van de noodzaak tramlijn 5 in te korten tot Zuid/WTC, als gevolg waarvan de rechtstreekse verbinding van Amstelveen-Binnenhof met het centrum van Amsterdam wordt doorbroken.

In januari 2005 is ook al grote zorg uitgesproken over de financiering van de extra werkzaamheden die nodig worden geacht om de verbinding tussen noordzuidlijn en Amstelveenlijn op termijn tot stand te brengen, waartoe het sneltramtraject in Buitenveldert en Amstelveen tot metrokwaliteit zou moeten worden opgewaardeerd.

De raden hebben zich nu nogmaals tot de Amsterdamse gemeenteraad en de ROA-raad gewend. Vanavond wordt in een hoofdstedelijke commissievergadering de railverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam besproken.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.