Bijgewerkt: 13 april 2021

Resultaten Gezondheidsmonitor 2016 bij 65-plussers in Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: GGD-Amsterdam/Gemeente Amstelveen
18-07-2018

Wat is de Gezondheidsmonitor volwassenen  en ouderen 2016? De Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen is het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek onder zelfstandig wonende inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)

Deze rapportage (pdf 20 pagina’s) brengt de gezondheid van zelfstandig wonende 65-plussers in de regio Amstelland in beeld. De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, een grootschalige gezondheidsenquête van GGD Amsterdam.

Wat blijkt? Ouderen (65-plussers) in de regio voelen zich vaker gezond dan gemiddeld in Nederland en het aandeel ouderen met een mobiliteitsbeperking is gedaald. Ook ervaren ouderen in de regio vaker regie over hun eigen leven en komen psychische klachten minder vaak voor dan elders in Nederland.

Foto Amstelveen
(Bron GGD-Amsterdam - 2018)

Demografische en sociaaleconomische kenmerken van 65-plussers in de regio Amstelland


Naast deze positieve resultaten zijn er ook aandachtspunten. In de regio Amstelland drinken ouderen vaker alcohol dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel 65-plussers met overgewicht is toegenomen, maar is wel kleiner dan in de rest van het land. Ook het aandeel eenzame 65-plussers is sinds 2010 gestegen. Verder heeft een derde van de 65-plussers in het afgelopen jaar weleens een valongeval meegemaakt en is één op de zes mantelzorgers overbelast. Een beperkt aantal 65-plussers ontvangt niet de benodigde hulp bij de eigen administratie.

De gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld. Zo hebben 65-plussers met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen vaker een slechtere gezondheid. Op een aantal gezondheidsthema’s zijn er verschillen tussen de gemeenten. De gegevens van de gezondheidsmonitor bieden de gemeenten en andere partijen aanknopingspunten voor gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering.

Aandeel ouderen in de regio Amstelland stijgt. In de regio Amstelland wonen ongeveer 35.000 ouderen (zie de tabel hiernaast voor demografische en sociaaleconomische kenmerken). De verwachting is dat het aantal zal stijgen tot ongeveer 50.000 in 2040. Volgens de prognose stijgt de proportie van 65-plussers in de regio van 18% in 2017 tot 22% in 2040. Naar verwachting zal de stijging van het aandeel ouderen in de gemeenten samengaan met een toename van chronische ziekten en beperkingen die het proces van ouder worden met zich meebrengt. De diversiteit onder 65-plussers is groot. Niet alleen in ziektelast, zorgbehoeften en zorgvraag, maar ook in de mate waarin men eigen regie kan voeren en (professionele) ondersteuning nodig heeft. Het is van belang oog te hebben voor deze heterogeniteit onder 65-plussers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn: 'Twee derde van de 65-plussers in Amstelveen voelt zich gezond. In Amstelveen ligt het aandeel ouderen met obesitas lager dan gemiddeld in de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn toegenomen. Verder is het alcoholgebruik vrij hoog. Ook is de gezondheid van inwoners met een lager inkomen slechter. We blijven daarom werken met allerlei programma’s om de gezondheid verder te verbeteren. Zoals in de aandachtswijken het programma 'Gezond in Amstelveen' met bijvoorbeeld 'Bewegen op recept' en 'Gezond eten'.

Belang preventie en ondersteuning bij ouderen. Ook op oudere leeftijd zijn er nog gezondheidsvoordelen te behalen door het inzetten van preventieve activiteiten gericht op risicogroepen. Door gezond te leven kan onder meer het risico op ouderdomsziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes verkleind worden. Ook de impact van vallen onder ouderen is groot: het komt vaak voor, leidt tot ernstige problemen en tot een afname van kwaliteit van leven. Alle reden om hier aandacht aan te besteden.

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun zelfstandigheid behouden. Soms is dit niet mogelijk. De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft als belangrijkste doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid centraal. Wat kan iemand zelf (nog) doen of regelen? Voor welke zaken kan hij/zij ondersteuning krijgen uit de eigen omgeving? Pas als de persoon zelf geen hulp kan regelen, kan volgens de Wmo 2015 een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de gemeente. Meer resultaten en achtergrondinformatie over de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 vindt u op www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/amstelland-gm2016  en op www.ggdgezondheidinbeeld.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.