Bijgewerkt: 21 september 2021

Resultaten van het onderzoek van de huisartsenzorg in Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Zorg en Zekerheid/SeederDeBoer/Gemeente Amstelveen
21-05-2021

In een aantal Amstelveense wijken kunnen inwoners moeilijk een huisarts in de buurt vinden. Gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gaan hier samen verandering in brengen. Met onderzoeksbureau SeederDeBoer is in kaart gebracht welke zorgvraag er nu niet goed ingevuld kan worden. Ook is gekeken hoe de zorgvraag de komende jaren gaat stijgen en wat er nodig is om goede en gezonde huisartsenzorg voor Amstelveen te waarborgen. Gezamenlijk is een routekaart opgesteld met oplossingen voor de korte en middellange termijn. Deze aanpak en samenwerking, om de huisartsenzorg te versterken, is een voorbeeld voor andere regio’s.

'De zorgvraag neemt de komende jaren nog verder toe en wordt steeds complexer. In sommige delen van de gemeente wonen relatief veel ouderen, die vaker te maken krijgen met chronische aandoeningen. Dit legt een grote druk op de huisartsen, die tot nu toe de gaten hebben dichtgelopen. Ook hebben ze er vaak extra werk bijgekregen, door verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis. Het is belangrijk dat we deze situatie op korte termijn veranderen. De routekaart voorziet daarom als eerste in korte termijn oplossingen. Hierin zijn concrete doelen uitgezet in de tijd, met bijbehorende acties en eigenaren'- verwacht Ewout Weve, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA).

Urgentie. Ook gemeente Amstelveen ziet deze urgentie. 'Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen nu al een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel. Zeker als je bedenkt dat er plannen zijn voor het uitbreiden van woonwijken. Ik ben blij dat we hier samen aan gaan werken. Bij sommige zaken kunnen we als gemeente ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ruimte reserveren voor huisvesting in nieuwbouwplannen, terwijl andere oplossingen juist de zorgverzekeraar of de huisartsen raakt. Met deze routekaart zorgen we er samen voor dat iedereen in de toekomst weer een huisarts in de buurt heeft' – zegt Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amstelveen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Lange termijn. Goede huisartsenzorg betekent ook een gezonde werkomgeving voor de huisarts zelf. 'In het onderzoek is daarom gekeken hoe huisartsen ondersteund kunnen worden in alle facetten van de praktijkvoering'- zegt Jacomien de Jong, directeur van de Huisartsen Coöperatie Amstelland. 'Dit kan bijvoorbeeld door naar organisatievormen binnen de dagpraktijk te kijken en uit te zoeken hoe startende praktijken het best geholpen kunnen worden. Samen gaan we stappen zetten om het praktijkhouderschap aantrekkelijker te maken. Dat betekent bijvoorbeeld samen zorgen voor betaalbare ruimte om een praktijk te starten of te laten groeien. Zorgen dat er voldoende personeel te vinden is, zodat het ook voor jonge huisartsen of waarnemers financieel haalbaar wordt een praktijk te starten.'

Een andere mogelijke oplossingsrichting om de werkdruk bij de huisartsen te verlagen, is samenwerking; met andere eerstelijnszorgverleners en met het sociaal domein, zoals het welzijnswerk. 'Als zorgverzekeraar geloven wij dat samenwerking, binnen de eerste lijn en met het sociaal domein, zorgt voor efficiëntere werkprocessen. Zorgprofessionals worden minder belast en het kwaliteitsniveau van de zorg wordt nog verder verbeterd. Inwoners vinden op één plek alle zorg in de buurt die zij nodig hebben. Daarom ondersteunt Zorg en Zekerheid huisartsen als zij zich aansluiten bij gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden in de buurt. Dat doen we overigens al jaren' - zegt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid.

Voorbeeld voor andere regio’s. Onderzoeksbureau SeederDeBoer is positief over de routekaart. 'Mooi om te zien hoe de huisartsen samen met de HCA, gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid vanuit een collectief perspectief het open gesprek aangegaan zijn en gezocht hebben naar passende oplossingen. Deze samenwerking is essentieel voor het succesvol volbrengen van de routekaart. Mooi is verder dat de oplossingsrichtingen worden verbreed naar de gehele Amstelland regio. Een voorbeeld voor andere regio’s die kampen met vergelijkbare problematiek' - zegt Jeroen Buma, partner bij SeederDeBoer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.