Bijgewerkt: 25 mei 2024

Rijbewijs niet meer iedere 10 jaar automatisch verlengen

Nieuws -> Informatief

Bron: Veilig Verkeer Nederland
07-07-2011

Volgens het onderzoek van VVN, drie vijfde van de automobilisten wil einde automatische verlenging rijbewijs iedere 10 jaar

Drie vijfde van de Nederlandse automobilisten is van mening, dat het rijbewijs niet meer iedere 10 jaar automatisch verlengd moet worden. Een derde (34%) vindt, dat oudere verkeersdeelnemers van 70+ bij verlenging een test moeten afleggen. Ruim een kwart (28%) is van mening, dat iedereen bij verlenging een test af moet leggen.

Dit blijkt uit onderzoek dat Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft laten uitvoeren naar aanleiding van het programma 'De allerslechtste chauffeur van Nederland'. VVN pleit al geruime tijd voor een 'leven lang leren' door verkeersdeelnemers.

Als in de toekomst besloten zou worden om het rijbewijs niet meer automatisch te verlengen, vindt 59% van de ondervraagde automobilisten, dat er zowel een theorie- als praktijktest moet worden afgenomen, waaruit advies voortkomt voor het verbeteren van hun rijgedrag.

Eén op de tien vindt, dat een dergelijke test zou moeten gelden als een nieuw rijexamen. Kijkers naar het programma 'De allerslechtste chauffeur van Nederland' zijn vaker van mening, dat de test het karakter van een examen zou moeten hebben.
De Allerslechtste Chauffeur van Nederland: Aflevering 8

Regels en gewoontes

VVN is van mening, dat het leren niet stopt met het behalen van het rijbewijs. Zeker als men al langer in het bezit is van een rijbewijs, zijn er ten opzichte van de rijopleiding veel regels veranderd en verkeerde gewoontes ingesleten. VVN pleit daarom voor periodieke herhalingscursussen en ziet het verlengen van het rijbewijs als goed moment om de rijvaardigheid en de kennis van de automobilisten tegen het licht te houden.

Uit het onderzoek blijkt, dat drie op de tien Nederlandse automobilisten na het behalen van het rijbewijs een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Onder de veel-rijders (>20.000 km/jaar) is dat zelfs 49%. De Grip&Slip-training is als aanvullende opleiding het populairst.

Over Veilig Verkeer Nederland

Kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers: iedereen heeft het recht veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken. VVN wordt daarbij gesteund door ruim 35.000 leden en donateurs.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in de periode van 21 tot en met 27 juni 2011 uitgevoerd door Ruigrok | NetPanel onder 1027 personen die in bezit zijn van rijbewijs B.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.