Bijgewerkt: 25 juni 2022

Rijden onder invloed na sportkantinebezoek terugdringen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
21-11-2011

Bob gaat de sportkantine in

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en de georganiseerde sport gaan het rijden onder invloed na kantinebezoek terugdringen. Van februari tot juni 2012 wordt de succesvolle Bob-campagne speciaal ingezet in sportkantines. Bezoekers van voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs in vijf provincies worden daarbij aangespoord om alcoholvrij te rijden en met elkaar af te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies, NOC*NSF en de betrokken bonden (KNVB, KNHB, KNKV en KNLTB) hebben besloten regionale pilots te houden om de Bob-gedachte ook in de sportwereld een vaste plaats te geven. Zo kan de sport op een positieve manier meehelpen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Uit een nulmeting van eerder dit jaar, waarbij bij 205 sportclubs verdeeld over het land op vrijwillige basis zo’n 7000 blaastesten zijn afgenomen, blijkt dat er bij bezoekers van sportkantines (sporters en toeschouwers) verbeteringen mogelijk zijn. De overgrote meerderheid (82%) die na een bezoek aan de kantine achter het stuur kruipt, is geheel of bijna nuchter.

bob  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gele BOB sleutelhanger op een sleutelbos. De afkorting BOB betekent: 'Bewust Onbeschonken Bestuurder'


100% Bob, 0% op

Zij blazen onder 0,2 promille, wat neerkomt op hooguit één glas. Een op de tien vertrekkende automobilisten (9,5%) zit echter met een promillage van 0,5 of meer boven de wettelijke alcohollimiet. Kantinebezoekers die met passagiers in de auto naar huis rijden blijken vaker (bijna) nuchter dan bezoekers die alleen in de auto rijden. 

Het stimuleren van samenrijden op basis van de Bob-afspraak staat daarom in de pilot centraal. Hierbij wordt de vorig jaar geïntroduceerde slogan “100% Bob, 0% op” gebruikt. Om Bob in en rond de kantine zichtbaar te maken, krijgen de clubs in de pilotregio’s een pakket met sportspecifieke voorlichtingsmaterialen, zoals posters en spandoeken. Ook op websites van de sportbonden en afspraakplanners op internet zal de Bob-afspraak worden gepromoot. Daarnaast krijgt het vanaf 19 december aandacht in de reguliere Bob-campagne in Postbus 51-zendtijd.

Provincies en regio’s

De volgende provincies en regio’s doen mee aan de pilot: Fryslân (gehele provincie), Zeeland (gehele provincie), Flevoland (gemeenten Almere, Urk en Zeewolde), Gelderland (stadsregio Arnhem-Nijmegen) en Zuid-Holland (Leidse regio en Duin- en Bollenstreek). De pilotregio’s organiseren samen met de gemeenten en de sportclubs diverse activiteiten gericht op bezoekers en barvrijwilligers. Politiekorpsen in de pilotregio’s houden tijdens de pilot extra alcoholcontroles in de omgeving van sportcomplexen.

Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een vijfde van de verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2010 kwam dat neer op circa 130 doden en 4000 ernstig gewonden. De maatschappelijke kosten van ongevallen waarbij alcohol in het spel is, bedragen circa 1,7 miljard euro per jaar.

De combinatie voorlichting en handhaving, zoals sinds 2001 gebeurt tijdens de Bob-campagne, is één van de maatregelen om het rijden onder invloed terug te dringen. Andere maatregelen in dit verband zijn de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en het Alcoholslotprogramma dat op 1 december 2011 van start gaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.