Bijgewerkt: 18 mei 2024

Rijexamen van de 17-jarigen is wettelijk geregeld

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
12-11-2016

De mogelijkheid voor 17-jarigen om het rijbewijs te halen wordt in de wet vastgelegd. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel waarin wordt geregeld, dat jongeren vanaf 17 jaar kunnen opgaan voor het rijexamen. Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Minister Schultz van Haegen: ‘Jonge en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken. Met de regeling voor begeleid rijden is het rijbewijs halen niet de eindstreep, maar juist het begin van een leertraject. Door een jaar lang onder begeleiding te rijden, zitten jongeren op hun 18de ervarener achter het stuur.’Het wetsvoorstel volgt op een tijdelijke regeling met begeleid rijden (2toDrive) die in 2011 van kracht is geworden.  Uit een evaluatie van deze regeling door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gebleken, dat de deelnemende jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen, alvast veel rijervaring opdoen en zo op een veilige manier leren autorijden, voordat ze alleen de weg op gaan. Inmiddels zijn er ruim 170.000 17-jarigen geslaagd voor hun B-rijbewijs.

Op basis van de positieve ervaringen is besloten om de tijdelijke regeling definitief te maken. Onderliggende wetgeving zal nu verder worden uitgewerkt. Nederland sluit daarmee aan op landen als Duitsland, Frankrijk en Zweden, waar jonge automobilisten ook onder begeleiding de weg op mogen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.