Bijgewerkt: 2 december 2022

Rijkswaterstaat mag wegennet Schiphol-Amsterdam-Almere uitbreiden

Nieuws -> Overheid

Bron: Raad van State
04-01-2012

Rijkswaterstaat mag beginnen met de uitbreiding van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit project is één van de grootste wegprojecten van de afgelopen tien jaar in Nederland.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (4 januari 2012) alle bezwaren tegen het tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu ongegrond verklaard. In totaal hadden 41 particulieren, bedrijven en organisaties de Raad van State gevraagd het tracébesluit te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het tracébesluit 'Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere' maakt het mogelijk ongeveer 63 kilometer snelweg aan te passen. Op een aantal trajecten van de A1, A2, A6, A9 en A10-Oost wordt het aantal rijbanen uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting.

tunnel Amstelveen
(Bron Rijkswatersaat - 2007)

De Keizer Kareltunnel in Amstelveen op een gemanipuleerde foto van Rijkswaterstaat


Ook zullen twee tunnels – de Keizer Kareltunnel en de Gaasperdammertunnel – in de A9 worden aangelegd. Verder zullen op grond van het tracébesluit ongeveer 100 bestaande bruggen en viaducten worden aangepast en een aquaduct worden gebouwd onder De Vecht. Ook worden vijf grote verkeersknooppunten aangepakt. De minister wil hiermee de toenemende verkeersproblemen in de noordelijke Randstad oplossen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio verbeteren.

Tegenstanders van het project hebben tal van bezwaren aangevoerd. Zo zijn de bezwaarmakers niet overtuigd van de noodzaak van alle infrastructurele maatregelen, omdat de prognoses over de toename van het aantal inwoners en de groei van Almere in de loop der tijd zijn gewijzigd.

Verder vinden zij, dat de minister een nieuw milieueffectrapport had moeten opstellen, omdat het project uit zou gaan van verouderde verkeersgegevens. Ook vrezen zij, dat de luchtkwaliteit door de weguitbreiding zal verslechteren. De minister had volgens hen niet mogen verwijzen naar het zogenoemde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, maar zelf moeten berekenen wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit.

De bezwaarmakers vinden verder, dat de minister te weinig maatregelen treft om geluidsoverlast tegen te gaan. Bovendien zouden de berekeningen in het geluidsrapport niet kloppen. De bezwaarmakers wijzen verder nog op de nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en voor vijf beschermde natuurgebieden in de buurt van de corridor. De Raad van State heeft alle bezwaren echter verworpen, waardoor het tracébesluit in stand is gebleven.

Volgens de planning van de minister moeten alle werkzaamheden in 2020 zijn afgerond. Het project bestaat uit vijf deeltrajecten. Rijkswaterstaat start begin 2012 met de voorbereidingen van de werkzaamheden op de A10-Oost en het gedeelte van de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen. De totale investeringskosten bedragen € 4,4 miljard. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met de zaaknummers 201104518/1 en 201111577/1.

Het project Schiphol-Amsterdam-Almere bestaat uit vijf deelprojecten. De planning van deze vijf projecten is als volgt:

2012 – 2014: A10-Oost/A1 - Diemen

2014 – 2020: A1/A6 Diemen - Almere Havendreef

2015 – 2020: A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

2016 – 2020: A9 Badhoevedorp - Holendrecht

2017 – 2020: A6 Almere Havendreef - Almere Buiten Oost

Keizer Kareltunnel?

De Keizer Kareltunnel is een geplande tunnel in Nederland, die komt te liggen in de A9 ter hoogte van Amstelveen. De Keizer Kareltunnel is een onderdeel van het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere waarbij de A9 naar 2x4 rijstroken wordt verbreed en de Keizer Kareltunnel met een lengte van 1,9 kilometer wordt aangelegd. De tunnel wordt in 2020 opengesteld.

Ter hoogte van het 'Oude-Dorp' en het Stadshart van Amstelveen de A9 tussen km 29,4 (noordzijde)/km 29,5 (zuidzijde) en km 27,6 in een tunnel gelegd (2 buizen). In het westelijke gedeelte van de tunnel komen er 2 buizen extra met een lengte van circa 300 meter ten behoeve van de toe- en afritten van en naar de aansluiting Amstelveen-Centrum). De noord- en zuidzijde verschillen daarmee voor een klein deel in lengte. De Keizer Kareltunnel krijgt 2x4 rijstroken met vluchtstroken en heeft een ruimtereservering voor 2x5 rijstroken met vluchtstroken. (Bron: Wegenwiki)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.