Bijgewerkt: 4 maart 2024

Rijnland geeft Amstelveen compliment

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2010

Sinds 2003 houdt het hoogheemraadschap van Rijnland de sanering van riooloverstorten en ongerioleerde lozingen bij alle 34 gemeenten in haar beheergebied nauwlettend in de gaten. Via een bepaalde meetlat wordt bijgehouden hoe ze ervoor staan. Het blijkt dat een flinke vooruitgang is geboekt.

Amstelveen behoort volgens Rijnland samen met de gemeenten Bodegraven, Velsen, Vlist, Waddinxveen en Wassenaar tot de koplopers. Joss Tabak, wethouder Riolering: ‘De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan ons Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). We hebben echt een slag gemaakt. Zo zijn we in Amstelveen onder andere op meerdere plaatsen rioleringen aan het vervangen.

We gaan daarbij over op een gescheiden stelsel. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden wordt van het regenwater. Dit is beter voor het milieu en zorgt voor minder belasting van de riolering.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.