Bijgewerkt: 24 juli 2024

Rijvaardigheidcursus nuttig voor rijbewijskeuring

Nieuws -> Informatief

Bron: Eddy Windgassen
19-03-2010

Op veel plaatsen in Nederland organiseert Veilig Verkeer Nederland verkeersvaardigheidsdagen voor 50-plussers. Op zo’n BROEM-dag (BROEM=BReed overleg Ouderen En Mobiliteit) kunnen senioren hun verkeerskennis en hun rijvaardigheid toetsen.

De rijvaardigheidtest wordt in de eigen auto afgenomen. De cursus duurt een hele dag, want zo nodig kunnen kennis en vaardigheden ook worden bijgeschoold. BROEM is er op gericht het zelfvertrouwen van senioren in het verkeer te vergroten, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen blijven autorijden.

Stuur  Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2010)

Autostuur


Deelname heeft geen consequenties voor het rijbewijs, maar geeft wel duidelijkheid over de rijvaardigheid. Om die reden zien ook artsen die rijbewijskeuringen verrichten graag, dat ouderen voorafgaande aan de rijbewijskeuring een BROEM-cursus hebben gevolgd. Positieve resultaten van een rijvaardigheidscursus kunnen eventuele twijfels bij de rijbewijskeuring over bijvoorbeeld het reactievermogen wegnemen.

En voor ouderen zelf is het prettig om te weten dat ze de keuring met een gerust hart tegemoet kunnen zien. Voor informatie over deelname aan een BROEM-dag kan men zich wenden tot één van de regionale steunpunten van Veilig Verkeer Nederland: regio West tel. 088-5248838, regio Zuid 043-3477667, regio Oost 0575-510144 en regio Noord 050-3185111.

Of kijk op www.veiligverkeernederland.nl. Voor een rijbewijskeuringen kan men terecht in De Bolder in winkelcentrum Groenhof in Amstelveen. Een afspraak maken kan via 06-40683173.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.