Bijgewerkt: 27 juni 2022

Rode Kruis Collecteweek in juni 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Rode Kruis Amstelveen
13-05-2013

Mag de afdeling Amstelveen van het Nederlandse Rode Kruis in de collecteweek ook op u rekenen? Van 9 tot 15 juni 2013 is de nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis. Net als ieder jaar, doet de afdeling Amstelveen ook mee aan de collecte. Wij kunnen echter nog hulp gebruiken bij het collecteren in de nationale collecteweek.

De afdeling Amstelveen van het Nederlandse Rode Kruis voert, samen met 150 enthousiaste vrijwilligers, al jaren diverse activiteiten uit in Amstelveen. Zoals de bijzondere vakanties, het wandelproject, de creatieve groep, EHBO cursussen, EHBO inzetten bij diverse evenementen en calamiteiten, de telefooncirkel, “middagje uit” en rolstoelfietsen activiteit.

rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen collecteert voor het Rode Kruis in juni 2012


Onze hulp betekent veel voor mensen die het moeilijk hebben. Voor al deze hulp is natuurlijk wel geld nodig. De collecteweek is het moment om geld op te halen voor de activiteiten van het Rode Kruis in Amstelveen. Want al het geld dat wordt ingezameld komt ten goede aan de noden en behoeften van de kwetsbaren in onze gemeente.

Naast de vrijwilligers kan het Rode Kruis in Amstelveen nog meer hulp gebruiken bij het collecteren in de collecteweek van 9 tot 15 juni. Collecteren is niet alleen leuk, het loont ook heel erg. Twee uur collecteren, bijvoorbeeld in de eigen straat, is al gauw goed voor ongeveer € 70. Deze kleine tijdsinvestering levert dus veel op voor het Rode Kruis in Amstelveen en daarmee de gemeenschap.

De collecteweek staat garant voor saamhorigheid en veel plezier. Bovendien kan men zelf aangeven, vanaf één uur, hoe lang men wil collecteren. Nieuw dit jaar, krijgen studenten en verder iedereen, die dat het wil, na afloop van de collecteweek een getuigschrift met daarin blijk van onze waardering. Dit unieke getuigschrift staat niet alleen positief op uw Curriculum Vitae, het zegt ook iets over uw inzet voor de samenleving.

Wij hopen, dat we op de mensen kunnen rekenen en dat we er samen een fantastische week van maken. Men kan zich aanmelden bij het Rode Kruis in Amstelveen via 020-6414499. Vanzelfsprekend kan men ook bij ons langskomen aan het Hueseplein 16. Voor meer informatie, of aanmelding is het Rode Kruis bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00. Reageren per e-mail kan ook: info@rodekruisamstelveen.nl, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.