Bijgewerkt: 21 februari 2024

Rondehoep voorgedragen als kandidaat werelderfgoed

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
15-02-2010

Polder de Rondehoep is door Stichting Beschermers Amstelland voorgedragen als kandidaat voor de Voorlopige Lijst Werelderfgoed.

Voorzitter Kees van Tilburg: Polder de Rondehoep is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied. De polder is een van de grootste onbebouwde weidegebieden van de Randstad, gelegen op een steenworp afstand van Amsterdam.

Ronde hoep Amstelveen
(Foto Beschermers Amstelland - 2010)

Luchtfoto van de Ronde Hoep


De Rondehoep is een bijzondere getuigenis van zeer vroege veenontginning en kenmerkend door zijn (hoepel)vorm. Samen met de omliggende gebieden is Polder de Rondehoep een voorbeeld van de verschillende ontwikkelingsstadia van de veenweidegebieden; van door mensen gevormde landschappen in de meest ultieme vorm. Op een beperkt aantal vierkante kilometers, gelegen in het hart van de Randstad, is de ontwikkeling van het landschap in de laatste 1000 jaar goed ‘leesbaar’. Dankzij het feit dat de Rondehoep geheel is omgeven door veenrivieren is deze polder situatief de meest markante veenpolder van de Randstad.

Zo getuigt de Rondehoep op een uitzonderlijke en goed leesbare manier van een belangrijke fase in onze geschiedenis, namelijk het in cultuur brengen van een veengebied. De Rondehoep is een onmisbaar onderdeel van het verhaal dat Nederland de wereld wil vertellen.

Wij hebben de karakteristieken van de Rondehoep getoetst aan de voor werelderfgoederen geldende criteria en zijn tot de conclusie gekomen dat de polder aan voldoende criteria voldoet. Wij hebben dat zorgvuldig gedocumenteerd voorgelegd aan de commissie die zich hiermee bezig houdt. Aldus Kees van Tilburg.

De Rondehoep verdient bescherming.

De polder is niet alleen een nog vrijwel onbedorven voorbeeld van de wijze waarop de mens zich in de vroege middeleeuwen vestigde in een nog onontgonnen gebied, maar is ook nu nog steeds een vitaal agrarisch gebied.

Polder de Rondehoep laat zien dat agrarische bedrijvigheid, natuurbescherming, recreatie en toerisme goed samengaan in een landschap met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Het gebied verdient bescherming. Het is niet alleen een cultuurlandschap van ongekende schoonheid. Het is ook kwetsbaar. Aantasting van dit landschap zal onomkeerbaar blijken.

Aanwijzing van Polder de Rondehoep als werelderfgoed zou een extra garantie betekenen voor het behoud van deze unieke polder, aldus de voorzitter van Stichting Beschermers Amstelland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.