Bijgewerkt: 12 juni 2024

Rotonde op het kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-04-2014

Het college van B en W van Amstelveen is van plan om op het kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg de verkeerslichten te verwijderen en een rotonde aan te leggen. Hiermee wil het college de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid verbeteren en het fietsen stimuleren. Daarnaast wil het college de door schoolkinderen veel gebruikte voetgangersoversteek ter hoogte van de Aalberselaan reconstrueren, zodat deze veiliger wordt voor zowel voetgangers als fietsers.


Grotere kaart weergeven Kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg


De kruising van de Rembrandtweg met de Mr. G. Groen van Prinstererlaan wordt momenteel geregeld door middel van verkeerslichten. Deze verkeerslichten zijn aan vervanging toe: een logisch moment om na te denken over een alternatieve inrichting van de kruising. De kruising vormt een belangrijke entree naar het Stadshart.

Daarnaast komen twee drukke hoofdfietsroutes op dit kruispunt samen: de oost-westroute over de Groen van Prinstererlaan en de fietsroute vanuit Amstelveen Noord naar het Stadshart. Vanwege de relatief krappe ruimte en de vele fietsers en voetgangers is het moeilijk deze kruising met verkeerslichten optimaal te regelen. De wachttijden voor alle verkeersdeelnemers zijn daarom relatief lang. Daarom heeft de gemeente onderzocht, of het mogelijk is deze kruising om te vormen naar een rotonde. Een rotonde blijkt op deze kruising goed te passen. Wachttijden worden voor alle verkeersdeelnemers verminderd.


Grotere kaart weergeven Zebrapad aan de Groen van Prinstererlaan


Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Verkeer: “Het grootste voordeel van een rotonde is, dat de kans op ernstige ongevallen kleiner is dan bij een kruising. Daarnaast kan met een rotonde het verkeer sneller worden afgewikkeld en hoeven fietsers en voetgangers helemaal niet meer te wachten.”

De voetgangersoversteek over de Groen van Prinstererlaan ter hoogte van de Aalberselaan wordt veelvuldig gebruikt door schoolkinderen van de Brede School Rembrandt. Deze oversteek wordt momenteel als onveilig ervaren door de vaak hoge snelheid van het autoverkeer. Voetgangers krijgen niet altijd voorrang van automobilisten. Daarnaast is de ligging van de oversteek niet optimaal en versmallen de fietsstroken ter hoogte van de oversteek, waardoor fietsers in de verdrukking komen. Om deze redenen zal de oversteek verschoven worden en op een verhoogd plateau worden aangebracht. De fietsstroken worden verbreed.

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor een rotonde en de schooloversteek gemaakt. De gemeente publiceert binnenkort een ontwerpverkeersbesluit. Belanghebbenden kunnen hier vervolgens op reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Daarna wordt een definitief ontwerp vastgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.