Bijgewerkt: 26 juni 2022

Rotterdam verkoopt haar Eneco aandelen

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Rotterdam/Herbert Raat
13-10-2017

'Sinds de splitsing van Eneco (per 31-01-2017) is de afweging over het aandeelhouderschap in Eneco een belangrijk thema binnen het collectief van 53 gemeentelijke aandeelhouders. Immers, Eneco is als commercieel productie- en leveringsbedrijf door de afsplitsing van het gereguleerde netwerkbedrijf een ander soort bedrijf geworden met een hoger risicoprofiel. Dit gegeven is aanleiding voor de gemeentelijke aandeelhouders om de voor- en nadelen van het aandeelhouderschap Eneco opnieuw te bezien. Eén onderdeel van die afweging is die van de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale Rotterdamse publieke belangen?' – aldus wethouder Visser (D66) op 17 juni 2017 in zijn brief: Aanbieding Consultatiedocument Eneco.

Het college van B en W van Rotterdam heeft tijdens een rumoerige raadsvergadering op 12 oktober 2017 besloten om zijn aandelen in Eneco te verkopen. Rotterdam heeft 31,7% van de aandelen. Waarom wil Rotterdam zijn aandelen verkopen? Het besluit van het college om de aandelen in Eneco te verkopen, heeft alles te maken met een principiële vraag: is er een publiek belang om als gemeente aandeelhouder te zijn van een commercieel bedrijf?

Financiële risico's. Energiebedrijf Eneco is namelijk een commercieel bedrijf sinds het afgesplitst is van netwerkbedrijf Stedin. Dat gebeurde op 31 januari 2017. Dat was een logisch moment voor de gemeente om het aandeel Eneco tegen het licht te houden. Eneco investeert bijvoorbeeld miljoenen euro’s in het buitenland. Dat is vanuit het standpunt van Eneco heel logisch, maar er zijn mogelijk ook grote financiële risico's aan verbonden voor de gemeenten. Daarnaast hebben de aandeelhouders, waaronder Rotterdam, op dit moment niets te zeggen over de beloning van de medewerkers of het behoud van de werkgelegenheid. Dat is in het verleden zo afgesproken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De reactie van Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën van de gemeente Amstelveen: 'Het was een bijzondere avond daar in Rotterdam. Typisch een pyrrusoverwinning. Kortom, we beginnen pas en dat symposium gaat door, is ook vooral voor de nieuwe raden die beslissen'


De gemeente Amstelveen organiseert een symposium over behoud, of verkoop van aandelen Eneco begin 2018. Het doel van het symposium is om een dialoog te organiseren tussen de diverse stakeholders over voor- en nadelen van (gedeeltelijke) verkoop, of behoud van aandelen in publieke handen. Wethouder Herbert Raat kondigde de organisatie van het symposium eerder aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.