Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Routewijziging buslijn 300 wordt uitgesteld

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
28-06-2012

Op 26 juni 2012 meldt de Stadsregio Amsterdam, dat zij de beslissing over routewijziging lijn 300 een jaar willen uitstellen. De redenatie van de Stadsregio is als volgt:

1. Het voorstel om de R-net lijn 300 in het concept vervoerplan terug te leggen van Langerhuize naar de Oranjebaan is te overhaast gedaan.

2. De Infrastructuur via Langerhuize heeft de Stadregio veel geld (circa € 12 miljoen) gekost en deze infrastructuur wordt in het plan na 2 jaar al verlaten door het R-net . Aan de subsidie van de vrije busbanen Langerhuize zijn bij aanleg eisen voor de gebruikstermijn door HOV gesteld.

3. In het voorgestelde vervoerplan 2013 mist de Stadsregio momenteel een Hoogwaardige Openbaar Vervoer-lijn via de Laan van Langerhuize/Burgemeester Boersweg.

4. De vrije infrastructuur via de Oranjebaan is minder van kwaliteit, dan de huidige route nu via Langerhuize en zal dan ook, voordat deze gerealiseerd kan worden nog flinke investeringen ter optimalisatie vergen.

a. In R-net-abri’s

b. In R-net Informatiepanelen

c. In doorstromingsmaatregelen VRI’s

d. In aanleg van busbanen/stroken

De Stadregio is van mening, dat hiervoor een goed plan moet komen.

bus 300 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bus 300 rijdt aan de Laan van Langerhuize voor het hoofdkantoor van KPMG


5. De kruising van de HOV verbindingen buslijn 300/175 met tramlijn 5 op de Handelsweg is een risicopunt. Hier zijn zeker uitgebreide beveiligingsmaatregelen vereist. De Stadsregio stelt dus voor de keuze om de route van lijn 300 al dan niet te wijzigen een jaar uit te stellen.

In de definitieve versie van het Connexxion Vervoerplan, dat door Connexxion is aangeleverd aan het DB van de Stadsregio, is het stadsregionale standpunt overgenomen:

-Connexxion gaat uit van (voorlopig minimimaal nog 1 jaar) behoud van lijn 300 in Langerhuize. Hiermee vervallen ook de OV bedieningsplannen voor Keizer Karelpark en hiermee vervalt ook de mogelijkheid om te proberen zaken af te dwingen uit het gemeentelijke voorstel, dat in een hogere mate voorzag in OV bediening in Keizer Karelpark.

-Daarnaast heeft Connexxion het standpunt, dat te vervallen uren van buslijn 171 niet elders ingezet kunnen worden (standpunt gemeente, SRA ambtelijk en Rover is dat dit wel kan).

Onder druk van de gemeente Amstelveen, naar aanleiding van bovenbeschreven inhoud en proces, doet de Stadsregio Amsterdam nu een voorstel richting de gemeente Amstelveen, waarin:

-De keuze om lijn 300 om te leggen naar de Oranjebaan met één jaar uit te stellen;

-in de komende maand zorgen, dat in het jaar 2013 (ingaande 9 december 2012) in overleg met Connexxion en de gemeente Amstelveen gekomen wordt tot ‘oost-west’ OV bediening in de wijk Keizer Karelpark.

R-net?

R-net, of Randstadnet is een regionaal netwerk van bus, trein, tram en metro rondom Amsterdam. Het is ontwikkeld door het OV-bureau Randstad en is een voortzetting van Regionet.

Het project is gericht op snelle verbindingen over afstanden tussen de 10 en 50 kilometer en zal in de periode van herfst 2011 tot 2028 uitgebreid worden tot een hoogwaardig net voor regionaal openbaar vervoer in de gehele Randstad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.