Bijgewerkt: 25 juni 2022

Rubbergranulaat in kunstgras ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het thema van tv-programma Zembla, waarin aandacht werd besteed aan het gebruik van rubber-korrels in kunstgrasvoetbalvelden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd


Gisteren heeft wethouder Peter Bot u geïnformeerd over de uitzending van 5 oktober 2016 van het tv-programma Zembla, waarin aandacht werd besteed aan het gebruik van rubber-korrels in kunstgrasvoetbalvelden. Deze uitzending heeft begrijpelijk voor de nodige onrust gezorgd bij ouders en bij de voetbalclubs. Deze onrust nemen wij zeer serieus. Ook dit college heeft naar aanleiding van de uitzending ernstige bedenkingen bij het RIVM-onderzoek van 10 jaar geleden, dat weinig betrouwbaar blijkt. Dat is teleurstellend, omdat wij tot op heden vertrouwden op de uitkomst van het onderzoek. Voor de volledigheid: dat het betreffende onderzoek niet overtuigend aantoonde, dat de blootstelling aan rubberkorrels in kunstgras geen gezondheidsrisico’s geeft, wil niet zeggen, dat de blootstelling aan rubberkorrels in kunstgras wél een risico vormt. Ook dat is niet wetenschappelijk aangetoond.

De KNVB heeft vandaag in een brief aan de besturen van voetbalverenigingen laten weten aanstaande maandag met het RIVM, de VSG (Vereniging van Sport en Gemeenten) en kunstgrasfabrikanten de bevindingen van de Zembla-uitzending te bespreken. Wij vinden het zeer teleurstellend, dat pas maandag actie wordt ondernomen. Wij hadden verwacht, dat KNVB en RIVM meteen actie hadden ondernomen en dat zij hierbij ook de GGD betre-ken. Dat laten wij KNVB en RIVM vandaag nog weten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De rubberkorrels zorgen ervoor, dat een kunstgrasveld op een grasveld lijkt, zoals dezelfde balsnelheid en het stuiteren van een bal. Daarnaast maakt het kunstgras geschikt voor slidings


De KNVB staat op het standpunt, dat er geen aantoonbare gezondheidsrisico’s zijn en dat er gevoetbald kan worden. De RIVM laat vooralsnog niet van zich horen. Hoewel wij de zorgen van veel ouders goed begrijpen, denken wij, dat het in dit stadium te vroeg is om het spelen op kunstgras af te raden. Zoals eerder gezegd, is er nu onvoldoende bewijs, dat aantoont dat het niet veilig is. De gemeente Amstelveen is al – in afwachting van nieuwe onderzoeken, ook die van de Europese Commissie die naar verwachting in februari resultaat geeft – zelf een inventarisatie gestart om goed in beeld te brengen welke rubberkorrels wij de afgelopen jaren exact hebben gebruikt voor de kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen en wat de herkomst van deze korrels is. Al onze kunstgrasvelden worden met zorg aangelegd en onderhouden. Op de hockeyvelden en de kunstgrasvelden in de wijken wordt zand ingestrooid.

Wij dringen er bij de betrokken partijen op aan zo snel mogelijk met een breed gedragen en gedegen onderzoek te komen en ons de uitkomsten snel te doen toekomen.

Met vriendelijke groet, namens het college van B en W Jeroen Brandes wethouder JeugdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.