Bijgewerkt: 30 juni 2022

Ruim 10 procent van de jongeren is gepest op internet

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
24-07-2013

In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie, of andere instanties.

Jongeren tien keer meer gepest dan ouderen

In 2012 gaf 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar, of ouder aan weleens gepest te zijn via internet. Dit zijn naar schatting ruim 400 duizend personen. Jongeren worden veel meer met cyberpesten geconfronteerd dan ouderen. Van de 15- tot 18-jarigen had 10 procent in 2012 te maken met pesten via internet, tegen minder dan 1 procent van de 65-plussers.

cyberpesten Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Slachtofferschap cyberpesten naar leeftijd in 2012


Natuurlijk maken jongeren ook meer gebruik van het internet en zijn ze actiever op sociale media, die vaak als platform voor pestgedrag dienen. Vrijwel alle 15- tot 18-jarigen gebruiken sociale media, terwijl van de 65-plussers bijna een op de zes hierop te vinden is.

Laster meest voorkomende vorm cyberpesten

De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddel via het web. Ruim 4 procent van de 15- tot 18-jarigen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd in 2012. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage via internet.

Meeste slachtoffers melden cyberpesten niet

Minder dan een op de tien jongeren die geconfronteerd werden met pesten via internet maakte hiervan melding bij de politie, of een andere instantie. Het leeuwendeel van de slachtoffers is dus niet bekend.

Cyberpesten?

Roddel, getreiter, pesten, stalken, chantage, of bedreiging via internet. Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen collega's op het werk voor. Lees meer over pesten op de gespecialiseerde website PestWebAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.