Bijgewerkt: 12 juni 2024

Ruimte voor verbeteringen van werkgeversprikkels

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
16-04-2014

Hoewel werkgevers in Nederland in internationaal perspectief veel verplichtingen hebben om hun werknemers gezond te houden, wordt in ons land meer uitgegeven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid dan in andere landen. Dit suggereert, dat er ruimte is voor verbeteringen- meldt het Centraal Planbureau.

Maar bij gebrek aan goed onderzoek is onduidelijk, welke aanpassingen van het overheidsbeleid het meest effectief zijn. Dat schrijven Rob Euwals, Daniel van Vuuren en Bas ter Weel in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief ‘Werken in goede gezondheid’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Bestaat het gevaar, dat werkgevers hun werknemers sterker selecteren op basis van gezondheidskenmerken


De verantwoordelijkheid om mensen aan het werk te houden, of om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen, ligt voor een belangrijk deel bij werkgevers. Zij dragen deels de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ten opzichte van andere OESO-landen zijn de Nederlandse werkgeversverplichtingen hoog. Maar ook de uitgaven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid liggen in ons land boven het OESO-gemiddelde. Er lijkt derhalve ruimte te zijn voor verbeteringen.

Er zijn voldoende economische argumenten voor deze medeverantwoordelijkheid van werkgevers, onder andere om te voorkomen, dat zij de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid afwentelen op de samenleving. Aan de andere kant bestaat het gevaar, dat werkgevers hun werknemers sterker selecteren op basis van gezondheidskenmerken, of dat ze werknemers met een mindere gezondheid onder slechtere voorwaarden in dienst nemen. De balans tussen deze ‘perverse effecten’ en de werkgeversverplichtingen is precair.

Momenteel is echter onvoldoende onderzoek beschikbaar om te bepalen, hoe het bestaande beleid beter kan worden onderbouwd, of om de juiste omvang van de werkgeversverplichtingen vast te stellen. Daarvoor is meer onderzoek nodig, zo stelt het CPB vast. Werken in goede gezondheid: Download (PDF document, 1.2 MB) | 18 pagina's |Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.