Bijgewerkt: 24 september 2021

Rusland viert de bevrijding van 76 jaar geleden

Nieuws -> Informatief

Bron: Kremlin.ru/Wikipedia
09-05-2021

Op zondag 9 mei 2021, de dag waarop het 76 jaar geleden is dat de Sovjet-Unie nazi-Duitsland versloeg en een einde maakte aan Europa's dodelijkste conflict ooit, marcheerden 12.000 manschappen naar de hoofdstad, met officieren, sergeanten, soldaten en matrozen die vergezeld werden door rijen tanks en straaljagers en fly-overs met helikopters op het Rode Plein in Moskou.

De Moskouse Dag van de Overwinning (Russisch: Парад Победы в Москве, vert. Parad Pobedy v Moskve) is de jaarlijkse militaire parade van de Russische strijdkrachten op het Rode Plein in Moskou, elke 9 mei tijdens de viering van de Dag van de Overwinning. De belangrijkste parade op 9 mei is die op het Rode Plein in Moskou, met de president van Rusland als eregast en hoofdspreker op grond van zijn grondwettelijk mandaat als Opperbevelhebber van de Russische Strijdkrachten.

De eerste militaire parade op het Rode Plein ter ere van de nederlaag van nazi-Duitsland vond plaats op 24 juni 1945 met deelname van de Sovjet strijdkrachten en een gastoptreden van een klein detachement van het Eerste Poolse Leger. Het was de langste en grootste parade in de Sovjet-hoofdstad, die uren duurde en waaraan 40.000 soldaten van het Rode Leger en 1.850 militaire voertuigen deelnamen. De parade vond plaats meer dan een maand na de feitelijke overwinning op 9 mei, de dag van de overgave van Duitsland. Intensieve voorbereidingen voor de parade vonden eind mei en begin juni plaats in Moskou. De generale repetitie van de overwinningsparade vond plaats op het Khodynka Aerodrome, en de generale repetitie op het Rode Plein op 22 juni. De dag na de parade werd in het Groot Kremlin Paleis een receptie gehouden ter ere van de deelnemers aan de Overwinningsparade.

Na de parade van 1945 raakte de Dag van de Overwinning in de Sovjet-Unie in onbruik en werden er alleen nog parades gehouden bij grote jubilea, deels om plaats te maken voor de Oktoberrevolutie dag parade die elk jaar in de winter plaatsvond. In de decennia die volgden werden nog 3 parades gehouden: in 1965, 1985 en 1990.President Vladimir Poetin woonde het evenement bij vanaf een uitkijkplatform dat op het Rode Plein was opgesteld en sprak de duizenden verzamelde soldaten en veteranen toe:

'Beste veteranen, kameraden soldaten en matrozen, sergeanten en onderofficieren, adelborsten en sergeant-majoors, kameraden officieren, generaals en admiraals,

Gelukkige Dag van de Overwinning! De Overwinning had een kolossale historische betekenis voor het lot van de hele wereld. Het is een feestdag die altijd een heilige dag is geweest en zal blijven voor Rusland, voor onze natie. Het is met recht onze feestdag, want wij zijn bloedverwanten van hen die het nazisme versloegen, verpletterden en vernietigden. Het is onze feestdag omdat wij afstammen van de generatie der overwinnaars, een generatie waar we trots op zijn en die we hoogachten.

Onze dierbare veteranen, wij buigen voor jullie moed en sterke geest en danken jullie voor dit onsterfelijke voorbeeld van eenheid en liefde voor ons moederland. Jullie hebben bewezen dat het alleen samen mogelijk is te bereiken wat onmogelijk lijkt. U versloeg een genadeloze vijand, verdedigde uw huis, uw kinderen en uw land. Jullie kwamen als absolute overwinnaars uit de strijd tegen het nazisme en vereeuwigden de herinnering aan 9 mei 1945.

Wij zullen altijd onthouden dat het Sovjetvolk de ultieme heldenmoed heeft getoond. In de zwaarste tijden van de oorlog, tijdens de cruciale gevechten die het verloop van de strijd tegen het nazisme bepaalden, was onze natie alleen op de moeizame, heldhaftige en zelfopofferende weg naar de overwinning. Ons volk vocht tot het bittere einde aan elke frontlinie, in de hevigste gevechten op de grond, op zee en in de lucht.

Mensen van alle etnische groepen en geloofsovertuigingen vochten voor elke centimeter van onze bodem. Voor de velden op de toegangswegen naar Moskou, voor de Karelische rotsen en de doorgangen door de Kaukasus, voor de bossen van Vyazma en Novgorod, voor de oevers van de Baltische Zee en de Dnjepr, voor de steppen van de Wolga en de Don.

De heldenmoed van de Sovjettroepen en de onverzettelijke geest van de burgers zijn vereeuwigd in de roemrijke titels van Heldensteden, toegekend aan Moskou en Leningrad, Minsk en Kiev, Stalingrad en Sevastopol, Moermansk en Odessa, Kertsj en Toela, Novorossiysk en Smolensk.

De onverbrekelijke band tussen de strijders aan het front en die aan het thuisfront zorgde ervoor dat onze troepen werden voorzien van alles wat zij nodig hadden voor de Overwinning, dankzij de inspanningen van de fabrieken in het Wolga-gebied en de Oeral, Siberië en het Russische Verre Oosten, de steden van Kazachstan en de Centraalaziatische republieken. Wij gedenken hen die onderdak en steun boden aan de evacués die gedwongen waren hun huizen te verlaten.

Vandaag gedenken wij dankbaar de nagedachtenis van een hele generatie grote helden en toegewijde werkers, en gedenken wij onze frontstrijders, dappere partizanen en leden van het ondergrondse verzet. Wij voelen de eindeloze pijn van de mensen van Leningrad die leden onder het beleg; de gevangenen van de concentratiekampen, en de ontelbare tragedies van de mensen die in de bezette gebieden woonden.

Wij buigen voor de gezegende nagedachtenis van hen die door die oorlog het leven verloren; de nagedachtenis van zonen, dochters, vaders, moeders, grootvaders, echtgenoten, echtgenotes, broers, zusters, medesoldaten, familieleden en vrienden. We rouwen om de veteranen die zijn overleden. Ik vraag om een minuut stilte. (Een minuut stilte begint.)

Vrienden, dit jaar vieren we dat het 80 jaar geleden is dat de Grote Patriottische Oorlog begon. 22 Juni 1941, is een van de meest tragische data in onze geschiedenis. Een vijand viel ons land aan en viel ons land binnen om te doden en om dood en pijn, verschrikking en onmetelijk lijden te verspreiden. Deze vijand wilde niet alleen het politieke systeem van de Sovjet-Unie omverwerpen, maar ook ons als staat, als natie vernietigen en onze volkeren van de aardbodem wegvagen.

Wij reageerden op de invasie van de nazi-hordes met een verenigde, formidabele en niet te stuiten vastberadenheid om die invasie af te slaan, om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de vijand te verslaan en de misdadigers en moordenaars de onvermijdelijke en rechtvaardige straf te laten ondergaan.

Het Sovjetvolk heeft zijn heilige eed vervuld, zijn moederland verdedigd en Europa bevrijd van de 'bruine plaag.' Het Sovjetvolk velde een historisch vonnis over het nazisme met de kracht van hun wapens op het slagveld en met hun morele kracht en rechtschapenheid, de zelfopofferende moed van de moeders van de soldaten en de trouw van hen die elke dag wachtten op een bericht van hun dierbaren uit de frontlinie. Het Sovjet-volk won dankzij de kracht van vriendelijkheid en naastenliefde die sinds de vroegste tijden inherent is aan ons nationale karakter.

Deze kracht kwam tot uiting in het heldendom van dokters en verpleegsters die de gewonden redden en vochten voor elk leven in de loopgraven, in het heetst van de strijd, en in de ziekenhuizen aan het front en aan het thuisfront. Toen, in 1941, lagen er nog vier jaar van de hevigste oorlog in het verschiet. Die oorlog was een aanval op onze toekomst, onze jeugd, onze jongste generatie en dus op hen die nooit geboren zouden worden.

De oorlog heeft ons zoveel ondraaglijke beproevingen, verdriet en tranen gebracht dat het onmogelijk is ze te vergeten. Degenen die nieuwe agressies beramen, kunnen niet worden vergeven of gerechtvaardigd.

Het is bijna 100 jaar geleden dat het afschuwelijke nazi-gedrocht brutaal en roofzuchtig aan kracht won in Midden-Europa. De slogans van raciale en etnische suprematie, antisemitisme en Russofobie werden steeds cynischer. Overeenkomsten die bedoeld waren om het afglijden naar een wereldoorlog te stoppen, werden gemakkelijk afgebroken.

De geschiedenis eist dat wij er lering uit trekken. Helaas wordt getracht een groot deel van de nazi-ideologie en de ideeën van hen die geobsedeerd waren door de waanidee van hun eigen suprematie, in te zetten. Deze ideologie wordt niet alleen gesteund door radicalen en internationale terroristische groeperingen van allerlei slag. Vandaag zijn wij er getuige van dat de overlevende leden van die moordcommando's en hun volgelingen de geschiedenis proberen te herschrijven en de verraders en misdadigers wier handen besmeurd zijn met het bloed van honderdduizenden burgers, proberen te rechtvaardigen.

Ons volk weet maar al te goed hoe dit kan aflopen. Elke familie in ons land koestert de heilige herinnering aan hen die vochten voor onze overwinning en wij zullen altijd trots zijn op hun daden. Rusland verdedigt consequent het internationale recht en blijft tegelijkertijd onze nationale belangen en de veiligheid van ons volk beschermen.

Onze garanties zijn de roemrijke Russische strijdkrachten, de afstammelingen van de zegevierende troepen en, uiteraard, onze gezamenlijke inspanningen ten behoeve van de ontwikkeling van ons land en het welzijn van de Russische gezinnen.

Onze veteranen, hun lotgevallen en trouw aan het Moederland is het voorbeeld dat wij volgen. Het is de top waarnaar wij moeten streven terwijl wij de betekenis en de waarde van de grote Overwinning in onze gedachten en daden, in onze huidige en toekomstige inspanningen ter wille van ons Vaderland herbevestigen. Glorie aan de zegevierende natie! Gelukkige Dag van de Overwinning! Hoera!'

Foto Amstelveen
(Bron Kremlin.ru - 2021)

Vlnr.: Emomali Rachmon president van Tadzjikistan, Vladimir Poetin president van Rusland en Sergei Shoigu minister van Defensie tijdens de kransleggingsceremonie bij het graf van de onbekende soldaat op 9 mei 2021 in Moskou


Aan het einde van de ceremonie speelde een militaire band de nationale volksliederen van Rusland en Tadzjikistan, gevolgd door een ceremoniële mars van de erewacht. Vladimir Poetin en Emomali Rachmon legden ook bloemen bij de gedenkplaten van de heldensteden en het monument voor de Steden van Militaire Glorie. In veel steden van het land werd een parade gehouden ter ere van de feestdag en het feest wordt afgesloten met vuurwerk. Feestelijke evenementen worden ook georganiseerd in andere staten. De autoriteiten van deze landen nemen deel aan de evenementen en feliciteren iedereen met de verjaardag van de overwinning.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.