Bijgewerkt: 14 juni 2021

SER adviseert de kinderopvang toegankelijk en betaalbaar maken

Nieuws ->

Bron: Sociaal-Economische Raad
10-06-2021

De kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang (BSO), is van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg. Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Kinderopvang moet dus van goede kwaliteit zijn, toegankelijk voor alle kinderen, betaalbaar voor alle ouders en eenvoudig van opzet – meldt de Sociaal-Economische Raad (SER)

Een breed toegankelijk en inclusief stelsel. De SER adviseert om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de kinderopvangtoeslag komt de eis dat ouders moeten werken te vervallen, allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarna moet ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week worden gerealiseerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Kinderopvang en basisscholen bieden noodopvang voor: Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Kinderen, waarvoor maatwerk nodig is vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie


Aantrekkelijker buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang kan bijdragen aan de brede talentontwikkeling van kinderen. Ook daarvoor is verbetering van kwaliteit nodig, met continuroosters en sluitende dag-arrangementen die aantrekkelijke activiteiten bieden voor kinderen en goede arbeidscontracten voor personeel. De buitenschoolse opvang (BSO) moet ook aandacht hebben voor kinderen met een achterstand of vertraging door corona.

Opvang die betaalbaar is voor alle ouders. De SER stelt voor kinderopvang beter betaalbaar te maken vooral voor de lage en de middeninkomens en de financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Het ontzorgen van ouders staat daarbij voorop. Door deze verandering in maatschappelijke functie is volgens de raad een relatief hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk. In een nieuw financieringsstelsel kan bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag rechtstreeks worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. Lees ook het rapport: Een kansrijke start voor alle kinderen (pdf 28 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.